primo-omni-feature

แนะนำ PRIMO – Omnichannel MarTech ที่เป็นทั้ง Loyalty Platform และ Privilege Management

PRIMO – Omnichannel Marketing Technology

พัฒนาโดยคนไทยที่น่าสนใจอีก 1 บริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการหลักๆ ของ PRIMO ประกอบด้วย

PRIMO - Omnichannel Marketing Technology

1. Loyalty Platform

ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) โดยครอบคลุมช่องทางขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ องค์ประกอบสำคัญได้แก่

  • ระบบสมาชิก
  • ระบบคะแนน
  • ระบบ PDPA
  • รวมไปถึงมี E-Commerce
การจัดการ Customer Data ที่รองรับ PDPA

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างแคมเปญแบบรายบุคคล (Personalized) ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LINE OA, Application, Email, SMS หรือแม้แต่ Smart Kiosk

2. Privilege Management Platform (ระบบจัดการสิทธิพิเศษ)

ที่มีหน้าที่หลักในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้าหลักของบริษัทนั้นๆ และส่งมอบสิทธิพิเศษให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาสัมผัสกับบริษัทผ่านช่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น Application, LINE OA รวมถึง Contact Center

ในส่วนของระบบ CRM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Loyalty Platform ของ PRIMO นั้นมีความสามารถหลักดังต่อไปนี้

  • ระบบสมาชิก ซึ่งรองรับการมีระดับสมาชิก (Membership Tier) ที่หลากหลาย และสามารถตั้งเงื่อนไขการเลื่อนขั้นหรือลดขั้นระดับสมาชิกระดับต่างๆ ได้อย่างสะดวก
  • ระบบคะแนน ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการสามารถสร้างประเภทของคะแนนได้ไม่รู้จบ รองรับการมีระบบคะแนนหลักที่จะมีอยู่อย่างถาวร ระบบคะแนนชั่วคราว (Seasonal point system) ที่ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมที่ต้องการตามช่วงเวลานั้นๆ
Point System ของ Primo

  •  นอกจากนี้ ระบบคะแนนชั่วคราวดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงกับระบบสินค้า (SKU) สามารถปรับใช้ในการกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นพิเศษผ่านแคมเปญภารกิจ (Mission) และเชื่อมโยงกับระบบ E-Commerce เพื่อให้การสะสมและการใช้คะแนนเกิดขึ้นได้ในรูปแบบ Omnichannel อย่างแท้จริง
  • ระบบ Campaign Management ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างๆ โดยความโดดเด่นคือการสร้างกลุ่มลูกค้า (Segment) ได้ไม่จำกัด โดยสามารถสร้างได้จากลักษณะของลูกค้า (Customer Attribute) ตามที่มีอยู่ในระบบ ส่งผลให้นักการตลาดสามารถสร้างแคมเปญที่เฉพาะเจาะจงและตรงใจลูกค้ากลุ่มนั้นๆ ได้อย่างสะดวก
  • ระบบจัดการคูปอง (Coupon Management System) สามารถสร้างคูปองได้หลายประเภทโดยครอบคลุมจนถึงระดับที่คูปองแต่ละใบมีหมายเลขแตกต่างกัน (Individualized) มาพร้อมกับระบบในการ Download คูปองชุดนั้นๆ เพื่อนำไปขายให้กับคู่ค้าหรือพันธมิตรเพื่อสร้างรายได้แหล่งใหม่ให้กับแบรนด์
Coupon Management System จาก Primo
Coupon Management System จาก Primo

นอกจากนี้ Primo ยังมีระบบ Marketing Automation ติดมาด้วยเพื่อช่วยให้ทำการตลาดอย่างอัตโนมัติทั้งในลักษณะ Rule-based automation และ Journey-based automation ทำให้สามารถสร้างแคมเปญได้อย่างตรงใจลูกค้าอย่าง Real Time

ความสามารถด้าน Marketing Automation ที่ติดตัวมาด้วย
ระบบ Marketing Automation ติดมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PRIMO – Omnichannel Marketing Technology

หนังสือการตลาด

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts