อัพเดตล่าสุด พฤษภาคม 2018

นโยบายเรื่องการใช้ Cookie นี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์, หน้าผลิตภัณฑ์บนแพล็ตฟอร์มบุคคลที่สาม (เช่น Facebook หรือ YouTube) และกับแอ็พพลิเคชันใดๆ ที่เข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพล็ตฟอร์มบุคคลที่สาม (“Jittipong.com”) ซึ่งดำเนินการโดยหรืออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของJittipong.com

โดยการเข้าใช้Jittipong.com คุณได้ยินยอมให้ cookie ของเราทำงานตามข้อปฏิบัติอันสอดคล้องกับนโยบายเรื่องการใช้ cookie นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการทำงานของ cookie ในลักษณะนี้ ให้คุณปรับค่าติดตั้งในบราวเซอร์ของคุณเหมาะสม หรือเลือกที่จะออกจากJittipong.comไป แต่หากคุณปิดไม่ให้ cookie ทำงานตามปกติ ก็อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานบนJittipong.comของคุณ

Cookie คืออะไร
Cookie คือ ไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที่อาจเก็บบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือบนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) ในเวลาที่คุณได้เข้ามาเยี่ยมชมJittipong.com โดยปกติ cookie จะประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่ cookie มา,”อายุ” ของ cookie นั้น (คือระยะเวลาที่ cookie นั้นจะอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ) และค่าหนึ่งๆ ซึ่งตามปกติคือตัวเลขเฉพาะที่มีการสุ่มกำหนดขึ้นมา

Cookie มีไว้เพื่อทำสิ่งใด
เราใช้ cookie เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ง่ายขึ้น และปรับให้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราตรงกับความสนใจและความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น cookie ยังช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคต เรายังใช้ cookie เพื่อประมวลข้อมูลรวมทางสถิติ เพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาต่อไป อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลได้จาก cookie ดังกล่าวนี้

เราใช้งาน Cookie ประเภทใดบ้าง
ในเว็บไซต์ มีการใช้งาน cookie อยู่สองประเภท คือ “session cookie” และ “persistent cookie” สำหรับ session cookie จะเป็น cookie แบบชั่วคราวที่คงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกระทั่งคุณออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว ส่วน persistent cookie จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณนานยิ่งกว่า หรือจนกว่าคุณจะลบทิ้งด้วยตัวคุณเอง (cookie จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณนานเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา หรือ “อายุ” ของ cookie นั้นๆ รวมถึงค่าติดตั้งของบราวเซอร์คุณด้วย)

ในหน้าเว็บบางหน้าที่คุณเข้าเยี่ยมชมอาจมีการเก็บข้อมูลด้วย pixel tag (หรือที่เรียกว่า clear gif) ที่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามซึ่งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการพัฒนาเว็บไซต์ของเราโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะแชร์ไปให้เอเยนซี่โฆษณาของเราเพื่อทำแบนเนอร์โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของเราได้ตรงเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ว่ามาจากใคร แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ตาม

Cookie ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้
ประเภทของ cookie – จำเป็นยิ่ง
ลักษณะการทำงาน cookie เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้Jittipong.comทำงานได้ถูกต้อง โดยจะคอยช่วยให้คุณท่องไปบนเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของเราได้ ตัวอย่างเช่น ช่วยจดจำการกระทำก่อนหน้านี้ (เช่น ข้อความที่ป้อนลงไป) เมื่อมีการวิ่งกลับไปยังหน้าก่อนหน้าในเซสชันเดิม

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่
cookie นี้จะไม่ระบุตัวคุณว่าเป็นผู้ใด หากคุณไม่อนุญาตให้cookieนี้ทำงาน ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้

ประเภทของ cookie – ประสิทธิภาพ
ลักษณะการทำงาน
cookie ประเภทนี้ช่วยให้ทางเราเข้าใจว่าผู้เข้าเยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ๆ มีการเข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ไปเว็บไซต์ และประเด็นต่างๆ ที่พบ อย่างเช่น ข้อความแสดงความผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้นต่อไป

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่ cookie นี้จะไม่ระบุตัวคุณว่าเป็นผู้ใด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะรวมไว้โดยไม่สามารถเปิดเผยว่ามาจากผู้ใด

ประเภทของ cookie – ฟังก์ชันการทำงาน
ลักษณะการทำงาน
cookie นี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกที่คุณได้เลือกไว้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ, ภาษา หรือภูมิภาคที่ คุณอยู่) เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ออนไลน์อย่างเป็นส่วนตัวของคุณเอง  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมดูวิดีโอ เล่นเกมส์ และเข้าใช้งานเครื่องมือโซเชียล เช่น บล็อก ห้องแช็ต และฟอรัม ได้อีกด้วย

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่
ข้อมูลที่ cookie ประเภทนี้เก็บรวบรวมอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ซึ่งคุณได้เปิดเผยไป เช่น รหัสผู้ใช้ หรือรูปภาพโปรไฟล์  เราจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อให้คุณทราบว่าเราเก็บข้อมูลอะไร นำไปทำอะไร และนำไปใช้งานร่วมกับใคร หากคุณไม่อนุญาตให้ cookie นี้ทำงาน ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ และอาจจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ได้

ประเภทของ cookie – เล็งกลุ่มเป้าหมาย / โฆษณา

ลักษณะการทำงาน cookie นี้ใช้เพื่อจัดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณและความสนใจของคุณ โดยจะจัดส่งโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายออกมาแสดง หรือจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะได้เห็นโฆษณา อีกทั้งยังช่วยวัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาบนJittipong.com และที่ไม่ใช่ของเว็บไซต์Jittipong.com เราอาจใช้ cookie นี้เพื่อจดจำเว็บไซต์ที่คุณไปเยี่ยมชมมา และเราอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลอื่น เช่น บริษัทโฆษณา และเอเยนซี่ของเรา

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่
cookie ส่วนใหญ่จะตามรอยผู้บริโภคผ่านทาง IP address ของเขา จึงอาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวส่วนบุคคลบางประการ  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookie ประเภทนี้ รวมถึงข้อมูลที่ถูกเก็บและการนำข้อมูลไปใช้นั้น กรุณาอ่านได้จากส่วนกลุ่มเป้าหมาย/ โฆษณา ด้านล่างนี้

เราใช้งาน Cookie ของบุคคลที่สามหรือไม่
เราเลือกใช้ซัพพลายเออร์หลายรายในนามเราที่อาจกำหนดใช้ cookie ไว้บนอุปกรณ์ของคุณขณะที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมJittipong.com  เพื่อใช้ cookie นั้นจัดส่งบริการที่มีให้กับคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookie เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลการเลือกไม่รับ cookie เหล่านี้ ให้ดูในส่วนเกี่ยวข้องด้านล่างนี้

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมJittipong.com คุณอาจได้รับ cookie จากเว็บไซต์หรือโดเมนบุคคลที่สาม ซึ่งทางเราได้พยายามกำหนดว่าจะมีการใช้ cookie อะไรบ้างก่อนที่จะนำมาใช้งาน ซึ่งทางคุณอาจเลือกตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตให้ cookie เหล่านี้ทำงานได้หรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookie เหล่านี้อาจพบได้ในเว็บไซต์บุคลลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะควบคุมหรือลบ Cookie เหล่านี้ทิ้งได้อย่างไร
บราวเซอร์ที่ใช้งานกับอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้รับ cookie เข้ามาโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับตั้งค่าให้กัน cookie ได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ของคุณได้รับ cookie เข้ามา การจัดการกับ cookie สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากข้อแนะนำด้านการใช้งานของบราวเซอร์ หรือในส่วนของความช่วยเหลือ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการปรับแต่งค่าติดตั้งของบราวเซอร์

หากคุณเลือกที่จะปิดการทำงานของcookieที่เราใช้งานอยู่ ก็อาจส่งผลต่อการใช้งานJittipong.comของคุณ เช่น คุณอาจเข้าไปเยี่ยมชมบางจุดของเว็บไซต์ไม่ได้ หรือคุณอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ตั้งให้เป็นส่วนตัวของคุณเองทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมJittipong.com

ในกรณีที่คุณเข้ามาในJittipong.comด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป (เช่น ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) คุณอาจต้องตรวจสอบบราวเซอร์แต่ละตัวบนอุปกรณ์เหล่านั้นก่อน ว่าได้มีการปรับตั้งให้ตรงกับความต้องการใช้งานcookieของคุณเป็นพิเศษแล้วหรือยัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
เซสชัน / ชั่วคราว : cookie เหล่านี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์
ถาวร / ฝังตัว : cookie เหล่านี้จะไม่ได้ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์แล้ว แต่ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณไปอีกระยะเวลานานพอสมควร

Cookieที่ใช้: วิเคราะห์ / ตามรอย ทำหน้าที่อะไร
เก็บข้อมูลรวมแบบไม่เปิดเผยตัวว่าคุณได้ไปที่ไหนและทำอะไรบนJittipong.comและอื่นๆ

จะอยู่ในเครื่องนานเท่าใด เก็บข้อมูลรวมแบบไม่เปิดเผยตัวว่าคุณได้ไปที่ไหนและทำอะไรบนJittipong.comและอื่นๆ มีทั้งประเภทฝังตัว เซสชัน และบุคคลที่สาม