Pornhub หรือ Porb hub ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง (Martech Stack)

Pornhub หรือ Porb hub ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง (Martech Stack)

Pornhub คืออะไร 
Pornhub คือ Website ที่รวม content สำหรับผู้ใหญ่ (Adult) หรือ 18+ ที่โด่งดังที่สุดในโลก  โดยตลอดปี 2019 ที่ผ่านมาทาง  Similarweb ได้เปิดเผยว่า Pornhub เป็น website ที่มีคนเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก