ทำความรู้จัก PDPA และการเตรียม Cookie และ Universal Consent

ทำความรู้จัก PDPA และการเตรียม Cookie และ Universal Consent

PDPA คืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย สำหรับนักการตลาด
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สาระสำคัญที่คล้ายคลึงกับ EU Data Protection Directive หรือ GDPR เช่น
1. การแจ้งให้ทราบเรื่องการจัดเก็บข้อมูล
2. การขอความยินยอม (Consent) ทั้งผ่านแบบฟอร์มและVerbal
3. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม (Purpose Specification)
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา Integrity and confidentiality (security)
5. การกำหนดผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยเจ้าของมีสิทธิในการขอเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
7. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล (Accountability)