what-is-social-media-tool

Social Media Tool คืออะไร มี Feature อะไรบ้าง

This post is also available in: อังกฤษ

Social media tool คืออะไร

คือชุดเครื่องมือ MarTech ที่พัฒนามาเพื่อช่วยการทำการตลาดใน Social Media ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Social media tool มี Feature อะไรบ้าง

Social media channels management
Influencer Marketing
Social Ads : Management & Optimization
Social Media Monitoring & Listening

สวัสดีครับ ผมคิดว่าผู้เข้ามาอ่าน Website ของผมคงใช้ Social media กันหมดทุกคน และ 70% เป็น Social media management Team ที่มีความวุ่นวายในการจัดการช่องทาง Social ต่างๆ ทั้ง Facebook Page, Facebook Ad, Google Ad network หรือแม้กระทั่งการพยายามมองหา Social Listening  หรือเครื่องมือในการกวาดฟังเสียงผู้บริโภคใน Social media ช่องทางต่างๆ

วันนี้ผมจะขอนำเครื่องมือสำหรับจัดการ Social Media ต่างๆมาแบ่ง Feature การทำงาน และวิธีนำไปใช้ประโยชน์ตามประสบการณ์ของผมเอง ทั้งที่เคยใช้จริง หรือเคยพูดคุยกับ Tools เหล่านี้ ไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างประเทศ ผมแบ่งให้เพื่อนๆเห็นภาพตามนี้ครับ

Feature ของ Social Media Tools ได้แก่
1. Social media channels management
2. Influencer Marketing
3. Social Ads : Management & Optimization
4. Social Media Monitoring & Listening

* หมายเหตุ Social analytic อยู่ในทุกหมวดหมู่ครับ


Social media channels management

เป็นเครื่องมือที่เน้นการดูแล Social ช่องทางต่างๆได้แก่
Managing channels
– การจัดการโพสต่างๆในทุกช่องทางทั้ง Artwork และ content
– การตั้ง Schedule Post ล่วงหน้า
(ตัวอย่างจาก hootsuite)

Social media tool schedule

Follower Analysis
– การวิเคราะห์ข้อมูลของ Follower/Fan ในด้าน demographics, location, purchase intent เป็นต้น
(ตัวอย่างจาก zoho social)

Social media tool post insight

Content Engagement
– การ Track จำนวน Engagement (views, likes, favorites, retweets, comments) ในแต่ละ Content
– การ Highlight หา content ที่เหมาะสมกับกลุ่ม target audience.
Manage Campaigns
– การหา Trend ของ sentiment ต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทาง campaign ต่อๆไป
Internationalization
– การ Support การโพสแบบ Multi-languages
Customizable Report
– การเปิดให้ User แต่ละคนสามารถ Custom report ได้ตาม Role งาน
– ความสามารถในการ Drill down ในแต่ละ Data set
(ตัวอย่างจาก sprout social)

Social media tool audience

Influencer Marketing

การจัดการกับผู้ที่มีอิทธิพลกับ Brand ของเรา ได้แก่
Influencer Recruitment

– การจัดหา Influencer ใหม่ๆผ่านทาง marketplace
– การ Bulk Import รายชื่อ Influencer เข้าไปในระบบเพื่อ Track Performance
– การจัดทำ  digital profiles ของ Influencer แต่ละคนเก็บไว้
( ตัวอย่างการ Influencer marketplaceจาก Buzzsumo )

Social media tool influencer marketing

Influencer Scoring
– การใช้ algorithm เพื่อให้คะแนน influencers ในด้านต่างๆเพื่อ Target ที่ถูกต้องตรงกลุ่มเป้าหมาย
( ตัวอย่างจาก Dovetale )

Social media tool scoring

Influencer’s Audience Analysis
– การวิเคราะห์ audience ของ influencer นั้นๆในด้าน demographic และ psychographic character
Collaboration
– การร่วมมือกันทำแคมเปญผ่าน Tool ที่ช่วยให้ influencer กับ Brand ติดตาม Progress งานได้ตลอด
Reporting and Dashboards
– influencer แต่ละคนสามารถเข้ามาดูCampaign performance ได้ตลอดแบบโปร่งใส โดยแต่ละคนสามารถกำหนดKey Metric การวัดผลได้ไม่เหมือนกัน
Referral Program & Incentives
– รองรับการตลาดแบบ Performance-Base marketing ได้
– มีระบบ Referal สำหรับจ่ายผลตอบแทนให้ influencer ตามประสิทธิภาพ (ผลตอบแทนอาจจะเป็นตัวเงินหรือ Reward อื่นๆก็ได้)
– สามารถให้ Incentive ได้หลายรุปแบบเช่น Pay per click, Pay per Lead (Web registrator), Revenue sharing
( ตัวอย่าง Incentive payout จาก Hasoffer )

Social media tool report conversion

Social Ads : Management & Optimization

การจัดการ Ad โฆษณาต่างๆ ได้แก่
Ad Biding
– สามารถ Bid ad ผ่านระบบได้
– ตั้ง Cost ต่างๆได้แบบ จำนวนต่ำและสุงสุดที่เรายอมจ่ายค่า Ad (Min-Max )ตาม Conversion  ต่างๆ
( ตัวอย่างการ Bidding จาก WordStream)

Social media tool ad bidding

Ad Creation and Editing
– สามารถสร้าง Creative ได้หลากหลายรูปแบบ
– สามารถ Dynamic ข้อความหรือ  Personalize รูปแบบได้ตาม Target
– สามารถส่ง Add ออกไปได้หลาย Platform
– สามารถทำ Split testing เพื่อหา Creative/Content ที่ Ad ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
Ad and Conversion Tracking
– สามารถ Track การเข้ามาของ User ได้รายละเอียดทั้ง Paid, Organic ได้แบบ End-to-End (convert to
Budget Execution & Monitoring
– การ Allocate budget ในระบบเพื่อวางแผนแคมเปญ
– การดู Efficiency ของ Ad ต่างๆเพื่อการโยก Budget ไปหา Ad ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
( ตัวอย่างจาก Marin Software)

Social media tool ai optimization

Workflow Capability
–  สามารถ set step การทำงานของทีมที่เกี่ยวข้องในระบบทั้ง Creative, Content, Marketer ได้
Competitor Analysis
– เก็บข้อมูลของคู่แข่งในตลาดมาเพื่อเปรียบเทียบ Performance หรือหา benchmark

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ Engagement ของคู่แข่ง เช่น Filterข้อมุลตาม จำนวนคนกด Angry, Love หรือโพสทีมี Share มากที่สุด ด้วย Fanpage Karma  อ่าน Competitor Research & Monitor Tool เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง

fanpage marma post engagement

Targeting
– Retargeting ส่ง AD หา user ที่เคยดูข้อมูลใน website (คล้ายๆ Facebook Pixel)
– Geo-Targeting  ส่ง AD หา user  ตาม Geo-location
– Contextual Targeting สามารถ ส่ง AD หา user ตามความสนใจหรือ Context ได้


Social Media Monitoring & Listening


คือเครื่องมือที่ใช้การกวาดหา Sentiment หรือฟังเสียงของ User ต่างๆใน Social media เพื่อนำมาใช้ในประโยชน์ดังนี้
Sentiment Scoring
ตรวจหา mention ที่พูดถึง brand ของเราทั้งหมดที่เป็น positive, negative และ neutral
(ตัวอย่างจาก Mandala Analytic)

mandala-social-listening-11-at-00.25.02

Geo-location
– ตรวจหา mention ที่พูดถึง brand ของเราทั้งหมดตาม geo-location
Social Measurement
– วัดผลแคมเปญ, brand, หรือสินค้าในแง่ของปริมาณ เช่นจำนวน conversation
– วัดผล share of voice ในรอบการวัดต่างๆ
Keyword Setup
– สามารถเพิ่มลด keyword ที่ตรวจจับได้ ทั้งแบบ Manual โดยผู้ดูแลระบบ และใช้ Machine learning ทำงาน ( ตัวอย่าง keyword  “ดีมาก+brand”,”ห่วย+brand”)
( ตัวอย่างการเพิ่มลด Keyword จาก mentionlytics)

Social listening tool

Competitive Intelligence
-เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Social media ของคู่แข่งใน metric ต่างๆ
Gain Deep Insight From Social Data
-วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจาก Data เพื่อดู trend ของตลาด หรือเพื่อดู Brand awareness ในตลาด
( ตัวอย่างจาก hootsuite )

Gain Deep Insight From Social Data

Analyze Sentiment for Qualitative Insights
– สามารถนำข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาความสัมพันธ์ได้ เช่น hashtags, sentiment และ geolocations
Integrate with CRM data
– เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้า Potential, ลูกค้าเก่า เพื่อสร้างประสบการณ์ (Customer Exprerience) ให้เหมาะสมในแต่ละ segmentation ได้
( ตัวอย่างการทำ Lookalike จาก Salesforce Social Studio )

Lookalike Salesforce Social Studio

Read More >> Social Listening Tools Thailand รวมเครื่องมือโซเชี่ยลของไทย

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
  • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
  • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
  • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
  • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
  • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts