what-is-heatmap

Heat Map Analysis คืออะไร ใช้เทคโนโลยีอะไร ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

Heat Map Analysis คืออะไร

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบหนึ่ง (Data Visualize) ที่มีการนำข้อมูลเชิงปริมาณ มาทำเป็นภาพโดยใช้สี แทนปริมาณของตัวเลข โดยแนวคิดที่ว่ายิ่ง สีร้อนจะแทนตัวเลขที่สูง และสีเย็นแทนจำนวนตัวเลขที่ต เช่น จำนวนคนดู คนคลิกในตำแหน่งต่างๆ

Heat Map Analysis คืออะไร

ข้อดีของการดู Visualize แบบ Heatmap

คือเข้าใจง่าย ว่าตรงไหนมีตัวเลขข้อมูลสูง ตัวไหนเลขต่ำ ตัวอย่างด้านล่างเช่นการใช้ Heatmap เพื่อ

 1. ดูว่าส่วนไหนในภายห้างสรรสินค้า ที่มีคนเดินเยอะที่สุด
 2. แสดงปริมาณความหนาแน่นของการจราจร
 3. เปรียบเทียบผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละตำแหน่ง
 4. วิเคราะห์ป้ายโฆษณาริมถนน ว่าคนจะมองในตำแหน่งไหนมากที่สุด
ข้อดีของการดู Visualize แบบ Heatmap

เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ Heatmap


1.เครื่องมือ Data Visualization ทั่วไป ประเภท Software as a service
เราสามารถใช้เครื่องมือในการสร้าง Heatmap ได้ตั้งแต่ Excel ไปจนถึง Tableau จากตัวอย่างจะเห็นว่าการนำเสนอข้อมูลแบบ Tabular View แบบตารางปกติ กับแบบเพิ่ม Heatmap เข้าไปจะเห็นว่าทำให้เราสามารถตีความ Value ในแต่ละ Cell ได้รวดเร็วขึ้นแค่การกวาดสายตาดู

เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ Heatmap
จากหนังสือ Storytelling with Data by Cole Nussbaumer Knaflic

2.การติดตามเมาส์ หรือ Mouse Tracking Heat Maps
รูปแบบการเก็บข้อมูลประเภทนี้เหมาะกับ Website หรือ Application ที่ User จะใช้การเลื่อนเมาส์เพื่อเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ โดย Mouse Tracking Heat Maps ก็ยังแบ่งได้เป็นการทำ

 • Click Tracking การจับจำนวนการคลิก
 • Mouse Movement การติดตามการเลื่อนเมาส์
 • Page Scroll เวลาที่ดูในแต่ละหน้าจอที่เลื่อนไป

โดยเครื่องมือที่สามารถ ติดตามเมาส์ หรือ Mouse Tracking ได้ก็เช่น Hotjar, Smartlook, VWO

เครื่องมือที่สามารถ ติดตามเมาส์ หรือ Mouse Tracking ได้ก็เช่น Hotjar, Smartlook, VWO
ตัวอย่างการทำ Mouse Tracking Heat Maps ทั้ง 3 รูปแบบ จาก Hotjar

3. Eye tracking heat map การตรวจจับตำแหน่งการมองจากลูกตา
การใช้กล้องหรือเซนเซอร์ในการตรวจจับว่า User ได้จ้องมองตำแหน่งในของรูปภาพเป็นพิเศษ โดยการทำ Heatmap ประเภทนี้อาจต้องเป็นการทำในห้องทดลอง หรือภายในสภาพการควบคุม ทั้งนี้ Heatmap ประเภทสามารถใช้วิเคราะห์ได้ทั้งการดูสื่อดิจิตอล และสื่อออฟไลน์ ประเภทป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ

3. Eye tracking heat map

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Heatmap ที่น่าสนใจ1. ปรับแก้ Call to action : ด้วย Heatmap ทำให้เราเห็นว่าในกราฟฟิคบางจุด มีการทำให้ User เข้าใจผิดว่าเป็น Call to action


2. วัดคุณภาพของงาน Creative จากพฤติกรรมการมองของ User : จากภาพล่าง Eye Tracking ทำให้เห็นว่า Compose ของรูปภาพมีผลกับการไล่อ่านเนื้อหาในเว็บไซต์

3. ปรับแก้ User Experience : การใช้ Heatmap ทำให้เห็นว่ารูปภาพประกอบที่เป็นพื้นหลังที่รกมากเกินไป อาจรบกวนการอ่านเนื้อหาของ User


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

Reference
https://www.eyequant.com/resources/what-are-website-heatmaps-and-how-to-use-them/
https://vwo.com/blog/heatmap-analysis-top-5-pages-to-focus-your-attention-on/
https://litablog.org/2018/07/heatmaps-with-hotjar/
https://zencontrol.com/analytics/heatmap-building-schematic/
https://gis.stackexchange.com/questions/42224/creating-polyline-based-heatmap-from-gps-tracks
https://www.jcdecaux.com/blog/ubers-ooh-creative-optimised-guatemala-jcdecauxs-creative-heatmap-solution
https://neilpatel.com/blog/eye-tracking-studies/

Similar Posts