Social Listening Tools Thailand

รีวิวรวมฮิต Social Listening Tools ของ Thai ทั้ง Mandala, SocialEnable, Zanroo, Zocialeye

This post is also available in: อังกฤษ

 1. Social listening และ monitoring คืออะไร

  Social listening และ monitoring คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึง ความคิดและเสี่ยงต่างๆของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในโลก Social media เพื่อแบรนด์สามารถอาศัยเครื่องมือเหล่านี้ในการ
  • ป้องกัน Crisis หรือความขัดแย้งจากความไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ
  • เก็บ Insight ที่ได้มาพัฒนาสินค้าและบริการในอนาคต
  • เป็นช่องทางในการกลับไปสร้าง Engagement กับลูกค้าเก่าๆได้ดี

  เทคโนโลยีกลุ่มนี้ความสามารถในการเก็บข้อมูลใน Social Media โดยอาศัยความสามารถในการเข้าไปกวาดหาเสียง หรือ Sentiment ที่พูดถึงหัวข้อและคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้
  และเทคโนโลยี Social Listening ในยุคปัจจุบัน เริ่มมีความสามารถในการใช้ AI มาแบ่งแยกได้เลย ว่า Sentiment ที่กวาดเจอนั้น เป็นเสียงที่พูดถึง หัวข้อและคีย์เวิร์ดนั้นๆในด้านบวก ด้านลบ หรือเป็นกลาง

 2. ความสามารถหลักๆที่เทคโนโลยี Social listening และ monitoring ทำได้คืออะไร

  • สามารถตั้งหัวข้อและคีย์เวิร์ด ที่ต้องการกวาดหา Sentiment ได้
  • เลือก Social Media Channel ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้
  • สามารถจำแนกได้ว่า Sentiment นั้นๆพูดถึง หัวข้อและคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดในด้านดี
  หรือด้านลบ
  • สามารถตั้ง Alert ในกรณีที่พบเจอหัวข้อและคีย์เวิร์ดที่กำหนด
  • สามารถตั้ง Alert ในกรณีที่พบเจอหัวข้อและคีย์เวิร์ดที่เป็นลบ (Negative) ได้

 3. ความสามารถด้านSocial Monitoring หรือการเฝ้าดูหัวข้อและคีย์เวิร์ด มีประโยชน์อย่างไร

  Social Monitoring หรือการเฝ้าดูหัวข้อและคีย์เวิร์ดที่เป็นลบ เช่นการตำหนิสินค้าและบริการของเรา เมื่อระบบกวาดเจอ ทางเราสามารถใช้บัญชี Social Media ของแบรนด์เข้าไปสนทนา หรือพูดคุยกับเจ้าของโพสต้นทาง เพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ก่อนความเสียหายจะลุกลามเป็นวิกฤติ (Crisis)

ต่อไปขอแนะนำให้รู้จัก Social Listening Tools ของไทยดังนี้


1. Mandala Analytics

mandala-social-listening-11-at-00.25.02

Mandala Analytics เป็น Solution ด้าน Social Analytic และ Social Listening Tools จากบริษัท Ocean Skynet  โดยความสามารถของ Mandala Analytics  สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบเช่น

Listening and Monitoring
การติดตาม และหาเกณฑ์มาตรฐานของการถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์ เพื่อจุดประสงค์ด้านการวัดผล Awareness

Insight Research
การหาข้อมูลเชิงลึกจากโลกออนไลน์เกี่ยวกับแบรนด์ของเรา แบรนด์ของคู่แข่ง และการดูพฤติกรรมตลาดและผู้บริโภค

Content Strategy: Content Discovery and Curation
การหา Topic สำหรับสร้างสรรค์ Creative และ Content ใหม่ๆที่ตรงกลุ่มเป้าหมายของเรา

Improves Sales and Engage with Customers
รู้จักลูกค้ามากขึ้น ได้ข้อมูลด้าน Social Media. ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และช่วยปิดการขายได้ดีขึ้น

Business Development
การสำรวจความต้องการเพื่อสร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการ หรือเปิดโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ได้ง่ายขึ้น

Influencers and Trends spotting Channels Marketing
เฟ้นหาผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือดูแนวโน้มเทรนด์ต่างๆ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

อ่าน Review Mandala Analytics


2. Zanroo Social Listening Tool

zanroo

Mini Review จุดขายของ “ZanrooSocial Listening Toolsในปี 2020
(ข้อมูลจากPresentation Deck ของ Zanroo ทางผมยังไม่ได้ลองเล่นจริงๆนะครับ)

Zanroo” รองรับ Product, Serviceอะไรบ้าง

zanroo product

การใช้เครื่องมือทำ Research เพื่อ
– เก็บ Data ทั้ง Online และ Offline
– การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ Product development
– การหาความต้องการของตลาดหรือ Demand research
– การช่วยคิด Marketing Strategy

การหา Insight ต่างๆ
– การInsightของ Influencer
– การกำหนดTrend ที่เราต้องการ Tracking
– การวิเคราะห์ผลสำเร็จ Campaign ในด้าน Social behavior
– การดู Brand Health ด้านอื่นๆเช่น
– ด้านป้องกันการชื่อเสียงของแบรนด์ (Crisis prevention & Management)
– การ Daily Monitoring Topic ที่อาจจะเป็น serious case ในอนาคต
– การSeedingสินค้าและบริการต่างๆของเราแบบเนียนๆ

จุดเด่นที่ทาง Zanroo แจ้งว่าเป็น Unique Selling Point (USP)
– Support ทุกภาษา
– มี Pattern Recognition, Auto Sentiment ในการช่วยปรับปรุง Sentiment
– มี Multi-level Keywords structure และ Auto-Tagging functions ทำให้เราสามารถ Deep Dive ลงไปได้ถึงระดับProduct Segment,Campaign, Attributes

อ่าน Review Zanroo


3. SocialEnable – Social Listening Tool

ลองใช้ Social Listening Tools ที่ชื่อว่า “SocialEnable ” ส่อง Sentiment “ลุงพล
ขั้นแรก เพิ่มKeyword”ลุงพล”ในระบบของ SocialEnable 

จากภาพจะเห็นข้อมูลมี การ mention ถึง “ลุงพล”,”ป้าแต๋น”,”น้องชมพู่” ทุกช่องทาง 8,691 mentions แยกเป็น
– Facebook 4,131
– Twitter  2,363
– Youtube 196
– Instagram 1,792
– Blog หรือข่าว 182
– Webboard 27

เมื่อแยกตาม Sentiment จะเห็นว่า มีการ mention ถึง ลุงพล, ป้าแต๋น
– Positive 31.94%
– Negative 30.16%
– Neutral หรือกลางๆ 37.9%

อ่าน Review SocialEnable


4. Zocial EYE – Social Listening Tool

zocial-eye

คือระบบฟังเสียงผู้บริโภคออนไลน์เชิงลึก (Social Listening Tools) ทำให้แบรนด์สามารถรับรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าชอบหรือไม่ชอบสินค้าและบริการจากทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหลักอาทิFacebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pantip, Webboard, News, Blog

เพื่อให้แบรนด์สามารถนาเอาข้อมูลInsight ไปประยุกต์ในการวางแผนการตลาดและการวัดผลกิจกรรมการตลาดออนไลน์

ประโยชน์ของ Zocial EYE

 • รู้และเข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สินค้าและบริการ
 • ข้อมูลแบบ Real time Data การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบคู่แข่งและการวัดประสิทธิภาพของแบรนด์สินค้าและบริการ
 • วิจัยและสารวจข้อมูลเชิงลึกกระแสและการสร้างช่องทางการขายให้กับแบรนด์สินค้าและบริการ
 • ทันกระแสReal time content (Feedback, Engagement, Influencer)
 • หาปริมาณผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์ของแบรนด์สินค้าและบริการ(Sentiment, Crisis)
zocial-eye-social-listening

อ่านMini Review : Zocial EYE


5. BrianSocial Listening Tools

แนะนำ Marketing Analytics Platform "Brian"

แนะนำ Marketing Analytics Platform ของคนไทยด้วยกันหน่อยนะครับ “Brian” จากบริษัท insightera.co.th ครับ

Platform เค้าจะมีมา 4 Modules
1. Website Analytics
2. Ads Analytics & Explorer
3. PR Analytic
4. Social listening tools & Content Analytics

สำหรับเท่าที่ลองมา ผมชอบ Module “Ads Analytics & Explorer” มากๆ เพราะเค้าสามารถ Track โฆษณา ของคู่แข่งได้ทุกๆ Channel

แนะนำ Marketing Analytics Platform "Brian"

ทั้ง Facebook ADs, Advertorial ตาม Blog ต่างๆ, GDN หรือ Display Banner ในที่ต่างๆ
ส่วน Module อื่นๆเป็น Feature ที่คล้ายๆกับ Similarweb.com ผสมกับ Social Listening Tool ทั่วๆไป

อ่าน Review Brian


สาธิตการใช้เครื่องมือ Social Listening


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts