connect-x-cdp

Review : ConnectX CDP & Marketing Automation ของไทย

ConnectX CDP & Marketing Automation

ที่พัฒนาโดยทีม Connect X ซึ่งเป็นบริษัท Digital Technology Consulting Services ที่มี
ประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการให้คำปรึกษา และ Implement MarTech หลายๆตัว โดยกลยุทธ์ที่ทาง Connect X ให้ความสำคัญในแต่ละส่วนดังนี้

ภาพรวมความสามารถของ Connect X

ConnectX CDP & Omni-Channel Marketing Automation
 • ส่วนแรกคือ CDP หรือ Customer Data Platform ที่ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลลูกค้าแบบ End To End เก็บ ข้อมูลแบบ Unknown Data เช่น Cookie ID และพฤติกรรมต่างๆ บน Websiteและข้อมูล Known Data เช่น ประวัติลูกค้า ข้อมูลการซื้อสินค้าในช่องทางต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ ทำ Automation Campaign หรือทำ Personalization ต่อๆไป
 • ส่วนที่สอง Marketing Automation ให้ความสำคัญกับการทำ Automation,Personalization ได้แบบ Omni-Channel โดยสามารถสร้าง CustomerJourney เพื่อรองรับ Behavior และความต้องการของลูกค้าแต่ละ Segmentationsได้ไม่จำกัด
 • รวมถึงการส่ง Campaign ออกไปใน Channel ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น Email, SMS,Line, หรือ Facebook โดย Journey ออกแบบได้ทัง้ การส่งแบบ Recurring ตามเงื่อนไขของ Data เช่น Happy Birthday Campaign หรือ Campaign ตามเทศกาลสำคัญอื่นๆ
 • ส่วนของ Dashboard & Optimization ที่สามารถดูข้อมูลได้แบบ Real-Time ไม่ว่าจะเป็นการดู User Behavior ต่างๆ ดูประสิทธิภาพของ Campaign หรือประสิทธิภาพของ Channel ต่างๆ เพื่อให้เห็น Conversion Rate หรือ Insight เพื่อนำไปสร้าง หรือกลยุทธ์การทำงานต่อไป

ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Touch Points ต่างๆ

การเชื่อมโยงข้อมูลจาก Touch Points ต่างๆ ของ ​Connect X

นอกจากนี้ Connect X ก็มีจุดขายอีกอย่างนึงผู้สอดคล้องกับพฤติกรรมคนในปัจจุบันที่มักจะมี Engagement กับ Brand ทาง Social Media คือ

ส่วน Social Engagement Chat ที่ Connect X ได้เพิ่มความสามารถใน การ Monitor Social Media ทุกช่องทางได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการตอบ Chat จาก Line, Facebook และ Social Media อื่นๆ ทั้งยังมีความสามารถในการบันทึกการ ขาย (Order) ในหน้าเดียวกันได้ ทำให้ข้อมูลลูกค้าและการขายจาก Social Media ถูกบันทึกเก็บไว้ที่เดียวกันแบบ Unify Customer Data  เพื่อนำไปสร้าง Campaign หรือ Retarget ใน Channel อื่นๆต่อไป

และส่วนที่ฉลาดมากๆของ Connect X ก็คือการที่ทุกส่วนอยู่บน แพลทฟอร์ม CDP หรือ Customer Data Platform ตัวเดียว ทำให้จังหวะที่ลูกค้าติดต่อผ่าน Social Media เข้ามา แล้วเรา Verify ตัวตนลูกค้าได้ แพลทฟอร์มมีความสามารถในการ Merge ข้อมูลจาก Social Media เข้าฐานข้อมูล CDP ทำให้เราการเชื่อมต่อลูกค้าของเราจากทุกๆช่องทาง เสมือนการเห็น Digital Footprint ย้อนหลัง ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรู้จักลูกค้า

จุดขายที่น่าสนใจ อีกอย่างหนึ่งของ Connect X คือการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Marketplace ยอดนิยมอย่าง Lazada และ Shopee ทำให้สามารถดึงข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขายสินค้ากลับมาที่ Platform ของเราได้อย่างแท้จริง

การ Console และ Integrate Data ในทุกๆ Journey ของลูกค้า

Connect X Integrate Data

นอกจากความสามารถด้าน CDP หรือ Customer Data Platform ในตัว Connect X เค้ายังมีโมดูลเพิ่มเติม ให้ขยายความสามารถในด้านการทำ Loyalty Program เช่นการทำ Customer Tiering ตามเงื่อนไขต่างๆ การจัดกลุ่ม Segmentation ได้หลากหลายรูปอบบ เช่น จัดประเภทลูกค้าแบบ VIP เพื่อที่จะรองรับการทำ Personalization หรือ 1:1 Campaign หาคนกลุ่มเหล่านี้ได้ตรง Target

จากความสามารถเหล่านี้ ทำให้ นักการตลาดและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Touch Points ที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เข้าใจข้อมูลเชิงลึกของรู้จักลูกค้า และสามารถส่งมอบ Customer Experience ที่พิเศษและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Connect-x.tech

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้ที่กลุ่ม >> Marketing Tech Thailand

หนังสือการตลาด

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]

Similar Posts