SEO-audit-health-check

5 เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์ และ SEO Health Check ใช้ได้ฟรีๆ

ต้องยอมรับว่าในปี 2021 นี้มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่นักการตลาด ต้องกลับมาให้ความสำคัญกับ คุณภาพเว็บไซต์ ทั้งด้านการทำเพื่อรองรับมาตรฐาน Google Core Web Vitals และ Factor ที่สำคัญ สำหรับการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization คือ

 • ความเร็วในการ Load หน้า Webpage
 • ประสิทธิภาพการ Cache Media ต่างๆ
 • ระบบความปลอดภัยหรือ Security ต่างๆที่อาจรั่วไหล

ขอแนะนำเครื่องมือ SEO กลุ่มที่มีความสามารถด้าน Website Audit และ SEO Health Check

โดยเครื่องมือ SEOกลุ่มนี้ที่มีความสามารถในการตรวจสอบ Website ในด้านต่างๆ เช่น

 • การตรวจ Internal Link ที่ Error
 • ตรวจสอบความเร็วในการ Loading หน้า Webpage
 • ตรวจสอบการใส่ Meta Tag ต่างๆ

Gtmetrix

Gtmetrix ใช้ตรวจสอบความเร็วในการโหลดหน้า Webpage ของเราได้ โดยการสแกนและแสดงผลการทดสอบว่า Website มีประสิทธิภาพดีระดับไหน และมีการให้ Grade (A, B, C และ D)

กรณีพบว่า Webpage ที่ถูกทดสอบมีปัญหาด้านความเร็ว Gtmetrix จะแสดงรายละเอียดให้รู้ด้วยว่า ปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนไหน และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

Gtmetrix

Screamingfrog

Screamingfrog จัดเป็นเครื่องมือ SEO ในดวงใจของผู้เขียน เนื่องจากใช้งานได้สารพัดประโยชน์ ทั้งงานด้าน Website Heath check ของเราเอง หรือใช้ตรวจสอบ Website อื่นๆ สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานได้ฟรี ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวน URL ที่ตรวจสอบได้ไม่เกิน 500 URLs


Google PageSpeed Insights

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย Google ใช้รายงานประสิทธิภาพของเพจทั้งบน Mobile และ Desktop และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงเพจ

Google PageSpeed Insightsโดย Google PageSpeed Insights จะตรวจสอบด้านประสิทธิภาพ และรายงานผลด้วย Performance Score พร้อมสัญลักษณ์ 3 แบบ ได้แก่

 • Good แสดงด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียว
 • Needs Improvement แสดงด้วยวงกลมสีส้ม
 • Poor แสดงด้วยสามเหลี่ยมสีแดง
pagespeed insights


Google PageSpeed Insights เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ฟรีในการ Audit คุณภาพของ Website โดยเราสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน URL >> https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

หรือเข้าใช้งานผ่าน Google Inspect Elements และ Lighthouse ก็ได้

Neilpatel (SEO Analyzer)

Neilpatel นอกจากจะเป็น SEO tool ที่ความสามารถด้าน SEO ประเภท Keyword แล้ว ยังมีความสามารถในการ Audit หรือ Health Check ในด้าน On-Page SEO ได้ด้วย

Neilpatel SEO Analyzer pagespeed

ความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพการ Load หน้าเว็บเพจ โดยแสดงผลคล้ายๆกับ Google PageSpeed Insights คือการบอกคะแนนในแต่ละด้านของ Google Core Web Vitals

Neilpatel On-page SEO Analyzer


และความสามารถด้าน On-page Audit โดย Neilpatel จะแสดงประเด็นหรือ Issues ด้าน SEO on-page ที่ควรแก้ไข โดย Neilpatel ก็ได้มีการแบ่ง Tab ให้เราเลือกแก้ Issues ตามความสำคัญและเร่งด่วนก่อน (High-Medium-Low)

SEO META in 1 CLICK

สำหรับ SEO tool ตัวนี้ต่างจากตัวอื่นๆด้านบนที่ คือไม่ใช่ Software ที่ต้อง Install หรือ Run อยู่บน Cloud แต่เราแค่ใช้งานเค้าผ่าน Browser Google Chorme โดยการต้องติดตั้งเค้าผ่าน chrome web store
https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-meta-in-1-click/bjogjfinolnhfhkbipphpdlldadpnmhc

SEO META in 1 CLICK


หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เราสามารถ Audit เว็บเพจของเราเอง หรือเว็บเพจไหนก็ได้ (หรือคู่แข่ง) เราจะเห็นว่าเว็บเพจนั้นๆมีการทำ On-page SEO ไว้แบบไหน

ตัวอย่างภาพด้านล่าง

 • จำนวน Character ใน Meta Title มากหรือน้อยไป
 • จำนวน Keywords ที่ใส่
 • การใส่ Robots Tag ต่างๆ
 • การใส่ Tag H1, H2, H3 ต่างๆ ครบถ้วนหรือไม่

สามารถดูคุณภาพการ Optimize ไฟล์รูป, การใส่ ALT tag หรือเชื่อมโยงกับ SEO tool อื่นๆได้เช่นคลิกดูความเร็วในการโหลดหน้าที่ Google PageSpeed Insights ได้เลย

SEO META in 1 CLICK

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามผมได้ที่กลุ่ม >> Marketing Tech Thailand

หนังสือการตลาด

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]


Similar Posts