ทำ Personalization และ A/B Testing ฟรีๆ ด้วย Google Optimize

A/B Testing และ Google Optimize คืออะไร

A/B Testing คืออะไร

การทดลองหารูปแบบที่ดีที่สุดจาก Metrics ที่เรากำหนดกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็กๆ ก่อน เช่น สุ่มเลือกคนมาทดสอบจำนวน 100 คน มาทดสอบทางสถิติ เพื่อเอารูปแบบที่ชนะไปใช้กับคนกลุ่มที่เหลือซึ่งมีจำนวนมากกว่า

Google Optimize คืออะไร

เครื่องมือที่ช่วยให้เรามีแนวทางที่ถูกต้องในการสร้างหรือปรับปรุง User Interface (UI) และ User Experience (UX) เพื่อให้ได้เว็บมีหน้าตาที่ดึงดูด ชวนให้มีส่วนร่วม และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้แต่ละคน (Personalized Experiences) ที่มีต่อ Website หรือ App ของเรา

การติดตั้ง Google Optimize

สามารถติดตั้ง Optimize Snippet Coding ใน <head> tag หรือติดตั้งผ่าน Google Tag Manager


เราสามารถสร้าง Experiment ได้ทันทีผ่าน Google Chrome Extension

Google Optimize


ตัวอย่าง
ผมต้องการ ปรับเปลี่ยนหน้า Contact Us สำหรับ User ที่มาจากต่างประเทศ ให้เห็นเนื้อหาต่างจาก User ในประเทศไทย

 1. เลือก Rule ของ Audience Targeting
 2. เลือก Geography > เลือก Country does not equal “Thailand” เป็นต้น

Google Optimize มีฟีเจอร์ที่เน้นให้แนวทางการปรับแต่ง Website เพื่อสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ดึงดูด และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เยี่ยมชม Website โดยประโยชน์ที่ได้หลักๆ ก็คือ การใช้ข้อมูลของเราเอง ทดสอบว่าอะไรทำงานได้ดีที่สุด เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้น่าสนใจ ซึ่งจะนำสู่การได้รับลูกค้ามากขึ้น

google optimize-28 at 02.00.30

Experience Types ฟีเจอร์ที่นำเสนอประสบการณ์ (Experience Types) ในแบบที่เหมาะกับการทดสอบเว็บไซต์ของเรา หรือจะเลือกสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในแบบที่เรากำหนดเองได้ โดยมี Experience Types หลายวิธี ได้แก่

A/B testing

หรือการทดลองหารูปแบบที่ดีที่สุดจาก Metrics ที่เรากำหนดกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเล็กๆ ก่อน เช่น สุ่มเลือกคนมาทดสอบจำนวน 100 คน มาทดสอบทางสถิติ เพื่อเอารูปแบบที่ชนะไปใช้กับคนกลุ่มที่เหลือ โดยกระบวนการมีดังนี้

 1. แบ่ง Traffic ออกเป็น 50% ต่อ 50% จากข้อกำหนดคือ 100 คน จึงแบ่งได้กลุ่มละ 50 คน
 2. โดย 50 คนแรกให้เห็นรูปแบบ A (VARIANT A) ส่วน 50 คนที่เหลือให้เห็นรูปแบบ B (VARIANT B)
 3. เมื่อรูปแบบไหนชนะตาม Metrics ที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดการตัดสินแพ้ชนะไว้ด้วยเปอร์เซ็นต์ ของจำนวนคลิก หรือระยะเวลาที่ User ใช้บนหน้า Webpage
 4. ระบบจะเลือกใช้รูปแบบที่ชนะนั้นๆ กับคนกลุ่มอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด
A/B testing

Multivariate Testing

Multivariate-Test-1
Credit : conversion-uplift.co.uk

Multivariate Testing หรือการทดสอบรูปแบบขั้นสูงที่มีหลายตัวแปร โดยจะมีการตั้งสมมุติฐานมากมาย แล้วใช้การออกแบบรูปภาพ ข้อความ สี ตำแหน่งต่างๆ ไว้หลากหลายรูปแบบ และใช้การผสมผสานหรือ Combination Material เหล่านั้นมาประกอบเป็นการทดสอบต่างๆ

ตัวอย่างการสร้าง Varant ที่ Combinations กันได้ 16 รูปแบบใน Google Optimize

Google Optimize Visual Editor

โปรแกรมช่วยปรับแต่ง Content บนหน้า Web Pages แบบ “just click to edit” คือคลิกแล้วแก้ไข เช่น ข้อความ ประเภท ตำแหน่ง สีปุ่ม ฯลฯ

และสามารถสลับอุปกรณ์ที่มีขนาดจอแตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่า Website ของเราดูดีไม่ว่าจะเปิดจากอุปกรณ์ตัวไหนก็ตาม

google optimizeReporting Reports in Analytics ที่ช่วยให้เราเข้าใจผลกระทบจากการทดสอบกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้เข้าชมใหม่ กลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่า แล้วดูว่าการทดสอบของเราส่งผลกระทบอย่างไรต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆอย่างไรบ้าง


credit : meganvwalker.com

ทั้งนี้ Google Optimize เปิดให้เรากำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Audience Target) ที่เราต้องการแสดง Experiment ได้หลากหลายผ่าน Rule ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การกำหนดตามพารามิเตอร์ UTM ที่ติดมากับ URL, ตาม Google Ads Campaign ที่พา Audience เข้ามา, ตามประเทศ เมือง ทั้งแบบ Include และ Exclude

Reference
https://marketingplatform.google.com/about/optimize/
https://meganvwalker.com/ga-reviewing-google-optimize-reports-analytics/
https://www.conversion-uplift.co.uk/
https://undullify.com/split-testing-101-best-practices-for-your-ab-tests/

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]
หนังสือการตลาด

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts