วิธีการเขียน Marketing Tech Stack

How to write Marketing Tech Stack

การเขียน stack หลักๆจะมีการเขียน 2 รูปแบบครับ ขอยกตัวอย่างจากบริษัทที่ทำด้าน Content Curate Toolโดยเป็นธุรกิจที่ Focus B2B เป็นหลัก

ภาพ1. Categories Based
เช่นของบริษัท Acrolinx แบ่ง Toolเป็น 5Cs คือ Contact, Connection, Content, Customer Data และ Collaboration
Marketing Tech Stack
ภาพ2. Mapped ตาม Funnel
เช่น ion interactive
– Attract คนด้วย Social Media, Linkedin, Slideshare, Adword
– Educate ด้วย Webinar และเก็บ Lead ด้วย Pardot
– Match นำ Lead ที่ได้มาไป Enrichment ด้วย Datanyze เพื่อส่งผ่านจาก Marketing Qualify Lead ไปสู่ Sale Qualify Lead (ภาษา Saleforce คือการ Create oppotunity ใน Sale cloud)
-ระหว่าง Package > Transact คือการปิดการขายด้วย Tool ต่างๆ
-Transact > Advocacy คือการให้ลูกค้าไปเขียน Review / Rate ใน Website Review ต่างๆ (G2crowd คือ Web Review Tool ยอดนิยม)

Marketing Tech Stack

ภาพ3. การทำงานInternal มีการ Collaborate / Track Progression กันผ่าน Slack, Trello
อ่านเพิ่มได้ที่ การเลือก Marketing Technology ให้เหมาะสม และFactorที่สำคัญต่อการ Implementation ระบบ  หรืออ่านเรื่อง Pornhub ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง (Martech Stack)

Sample marketing stack from https://chiefmartec.com/

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
  • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
  • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
  • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
  • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
  • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Line: baron66
Email : [email protected]

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts