Martechthai competitor research

Competitor Research & Monitor Tool เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่ง

Competitor Research & Monitor Tool เครื่องมือวิเคราะห์คู่แข่งในทุกๆแง่มุม

เราใช้ Tool มาทำ Competitor Research อย่างไรได้บ้าง

เราจะใช้ Tool และ Technologies ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในด้านต่อไปนี้
1.เปรียบเทียบกับคู่แข่งด้าน Brand Awareness
2. ติดตาม/วิเคราะห์ Social media ของคู่แข่งหรือPartner
3.เพื่อหา Benchmark หรือ Baseline ในด้านการบริหารจัดการ Content, Social Media

เราใช้เครื่องมือ MarTech อะไรได้บ้าง

– Similarweb
– Fanpage Karma
– Buzzsumo
– Google Adword (Keyword Planner)
– Web CEO
– Alexa

สำหรับนักการตลาด นอกจากการทำงานของตัวเองแล้ว ปฎิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องพยายามติดตาม/วิเคราะห์  คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการต่างๆให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับ

สำหรับ การทำงานด้าน Competitor Research / Monitor / Tracking
เราจะใช้ Tool และ Technologies ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในด้านต่อไปนี้ครับ
1.เปรียบเทียบกับคู่แข่งด้าน Brand Awareness จาก
– จำนวนครั้งที่ ชื่อ Brand, ชื่อ Product ของเราหรือคู่แข่ง ถูกนำไปค้นหาผ่าน Search Engine  (Search Volume)
– จำนวน Traffic ที่เข้าผ่าน Website ทาง Direct  หรือ Organic (สะท้อนการถูกนึกถึงหรือ  Top of Mind)
2.ติดตาม/วิเคราะห์ Social media ของคู่แข่งหรือPartner
– ด้านคุณภาพการ Engagement ต่างๆ Like, Comment, Share
– Content analytic เพื่อนำมาเป็น Benchmark/Baseline ในการทำ Content marketing ของเรา
– ด้านคุณภาพของ Fan / Follower เพื่อวิเคราะห์หา Influencer network ต่างๆของคู่แข่ง
3. เพื่อหา Benchmark หรือ Baseline ในด้านการบริหารจัดการ Content, Social Media เป็นต้น

ตัวอย่าง Tool ที่แนะนำ
– Similarweb
– Fanpage Karma
– Buzzsumo
– Google Adword (Keyword Planner)
– Web CEO
– Alexa

competitor research tool

Similarweb บริษัทให้บริการด้าน Web Analytic Service จากประเทศอิสราเอล
– สามารถวิเคราะห์/ติดตามปริมาณ Traffic Web ของเราเองและคู่แข่งผ่าน Dashboard ที่สร้างไว้
-ดู Referral sources ต่างๆที่นำพา Traffic เข้ามาได้
-ดู keyword analysis ได้ทั้ง Organic/Paid
– Measurement อื่นๆเช่น time on site, page views, bounce rate Feature ที่สำคัญๆใน Similarweb (Pro Version) ภาพ1
#Research
– Website Analysis
Track and analyze ได้ทุกๆ website’s , ดู engagement rates, traffic sources
(ตัวอย่างภาพ2 วิเคราะห์ Website aommoney.com ขออนุญาตคุณเดียร์ เพื่อนผมด้วยครับ)

Similarweb
– App Analysis
Monitor app’s rank, retention, traffic sources, keywords และ users’ interests
(ตัวอย่างภาพ3 วิเคราะห์ App Foodpanda)

Similarweb
#Track
– สามารถสร้าง Custom Dashboard เพื่อ Tracking / Monitor Website/ Application ที่เราดูเป็นประจำไว้ดูได้ (ภาพ 4)

Similarweb

ทั้งนี้ SImilarweb Pro มีค่าบริการรายปีเริ่มต้นที่ 187,125 บาทต่อปี

สนใจติดต่อ Similarweb.com
Joe Resnick
Market Intelligence Consultant
+44 207 193 4091
[email protected]


Fanpage Karma เครื่องมือที่เน้นการ Track Social Media ของคู่แข่ง (หรือที่เกื้อหนุนกัน)
โดยจะมี Feature ที่สำคํญดังนี้
– การ Track สถิติที่สำคัญๆของ Social media account ที่ต้องการ
ตัวอย่างการ track Facebook page  : Content Shifu, Marketing Oops!, Marketing Tech Thailand ,  TechTalk Thai 
blog tracking
– การดึงข้อมูล Post ทั้งหมดมา Compare กันเพื่อให้เห็น Performance  โดยสามารถจัดเรียงโดยจำนวน Like, Comment, Share ได้
ตัวอย่างการ track Facebook engagement : Content Shifu, Marketing Oops!, Marketing Tech Thailand ,  TechTalk Thai
compare competitor
การวิเคราะห์ Engagement  แบบละเอียดเช่น Filterข้อมุลตาม จำนวนคนกด Angry, Love หรือโพสทีมี Share มากที่สุด
fanpage marma post engagement
สามารถทำ Content Schedule ต่างๆผ่าน Fanpage Karma ได้เลย โดยระบบยังมีระบบ Approval ตามลำดับขั้น ทำให้มีประโยชชน์ยิ่งขึ้นไปอีกในแง่การ Collaborate งานร่วมกันในทีม
content schedule

เป็นเครื่องมือที่แนะนำให้ทุกคนไปลอ Free Trial กันนะครับ สำหรับคนที่มีงบประมาณก็สามารถเลือกใช้ Pro Package ต่ำสุดเริ่มต้นที่เดือนละ 1,700 + บาทครับ


Buzzsumo ระบบที่โดดเด่นด้าน Content research และบริหารจัดการ Influencer
Content Analyzer ที่เป็น Feature ที่ดึง Content ที่มี Performance ดี  ตาม Keyword ที่ต้องการมาเพื่อช่วยวางแผนงาน Content marketing
buzzsumo content analysis
Facebook Analyzer สามารถ feed ข้อมูลจาก Facebook page ต่างๆที่ต้องการมารวมไว้ที่เดียวได้
buzzsimo facebook AnalyzerTrending Now สามารถดึงเนื้อหาข่าว, Social content ที่กำลังเป็น Real-time content marketing ที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกมาไว้ที่เดียว
content trend in the world
สำหรับBuzzsumo เหมาะสำหรับทีมหรือองค์กรที่ทำ Content marketing อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ หรือองค์กรที่มี Facn, Follower เป็น Mass target เข้าถึง content หลากหลายประเภท


Google Adword (Keyword Planner)

เครื่องมือที่ติดมากับ Google Ads  โดยเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใส่คำต่างๆเข้าไปให้ทาง Google วิเคราะห์ปริมาณการค้นหาคำนั้นๆต่อเดือน (Average search volume per month)
google keyword planner
เมื่อเรานำ  Keywords ที่เกี่ยวข้องทั้งชื่อ Brand, ชื่อสินค้าของทั้งเราและคู่แข่งมาเทียบกัน เราก็สามารถเป้นปริมาณ Awareness ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก  Offline campaign

หรืออาจจะเป็น Side effect จาก Digital marketing campaign อื่นๆ เช่นเห็น Facebook Boost post แต่ตัดสินใจเปิด Google ขึ้นมาค้นหา brand นั้นๆแทนเป็นต้น


Web CEO เป็น Search Engine Tool ที่มีความสามารถในการเปรียบเทียบตัวเรากับคุ่แข่งได้ในMetric ต่างๆเช่น
– การเปรียบเทียบจำนวน Backlink ที่เชื่อมโยงกลับมาหา
 ตัวอย่างการเปรียบเทียบกันระหว่าง Domain, martechthai.com, techtalkthai.com, qualtrics.com

ตัวอย่างการจัดคุณภาพ Backlink แต่ละประเภทเช่นจาก Page Authority ,  Domain Trustflow เป็นต้น
web ceo

Alexa : Martech สายวิเคราะห์ Content, SEO, ของคู่แข่ง
Alexa Internet เป็นWebsite ที่แสดงข้อมูลสถิติของแหล่งข้อมูลอื่นและจัดอันดับเว็บไซต์คนนิยม ซึ่ง alexa นั้น เป็นธุรกิจในเครือของ amazon.com

Alexa มี 4 Features หลักๆ ประกอบด้วย
1. ด้านการทำ Content Exploration
2. ด้านการทำ SEO
3. ด้านการดู Audience
4. ด้านการวิเคราะห์คู่แข่ง Competitors Research

อ่านต่อเรื่อง : Alexa : Martech สายวิเคราะห์ Content, SEO, ของคู่แข่ง
alexa Audience Overlap Tool

….ทั้งนี้การวัดผลของเรา กับคู่แข่งสามารถวัดได้หลายๆมุมทั้งเป็นการทำ Benchmark เพื่อพัฒนาตนเอง หรือเป็นการ Research tactic ต่างๆที่คู่แข่งทำก็เป็นได้ครับ

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
  • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
  • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
  • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
  • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
  • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts