similarweb-dashboard

วิเคราะห์คู่แข่งแบบเหนือชั้นด้วย Similarweb

Similarweb บริษัทให้บริการด้าน Web Analytic Service จากประเทศอิสราเอล

โดยมีความสามารถในการวิเคราะห์/ติดตามปริมาณ Traffic Web ของเราเองและคู่แข่งผ่าน Dashboard ที่สร้างไว้ สามารถประเมิน Traffic ของเราและคู่แข่งได้ว่า

  • มาจากไหนบ้าง
  • มีสัดส่วนเท่าไหร่
  • ประเมินได้ว่าคนที่เข้ามาที่ Web เหล่านี้มาจากการค้นหาด้วย Keyword อะไรบ้าง

โดย Similarweb ยังสามารถเจาะลึกลงไปได้อีกว่า ผู้ชมมาจากการค้นหาด้วย Keyword แบบไหน เป็น Keyword Organic Search)หรือเป็น Keyword แบบเสียเงินซื้อโฆษณา (Paid Search)

สำหรับตัวชี้วัดทางการตลาดที่สำคัญ หรือ Key Metrics อื่นๆ ที่ทาง Similarweb สามารถดึงมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น Time On Site, Page Views และ Bounce Rate ทั้งนี้ Similarweb ยังสามารถสร้าง Custom Dashboard ที่เราสามารถระบุ Website หรือ Application ที่เราดูเป็นประจำ เก็บบันทึกไว้ดูภายหลัง ได้อีกด้วย

similarweb-channel

SimilarWeb มีเครื่องมืออยู่ 4 ตัวที่เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจได้ มีดังนี้

1. Digital Marketing Intelligence:

เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการพิชิตคู่แข่งทางธุรกิจ โดยมี Features ย่อยๆดังนี้
Competitive Analysis วิเคราะห์ขีดความสามารถของคู่แข่งด้วยตัวชี้วัดทาง Traffic และ Engagements

similarweb-traffic-engagement

Marketing Strategy ใช้สำหรับเปรียบเทียบเพื่อวัดประสิทธิภาพของ Marketing Channel ต่างๆ เพื่อให้เห็นว่า ช่องทางที่ลูกค้าใช้ในการเข้าถึงซื้อสินค้าของเรามาจาก ช่องทางไหนมากกว่ากัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Direct, Organic & Paid Search, Referrals, Social, Email และ Display Ads เป็นต้น

similarweb-traffic

Competitor Keyword Research แสดง Organic & Paid Keywords พร้อมกับอันดับ Traffic Share และ Landing Page สำหรับไซต์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า เราควรจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อยกระดับธุรกิจของเราให้มีขีดความสามารถทางด้าน Digital Marketing เหนือกว่าคู่แข่ง

Keyword Generator แสดง Keywords ใหม่ๆ สำหรับทำ SEO, PPC และ Content เพื่อดูว่าไซต์ใดมีส่วนแบ่งผู้เข้าชมมากที่สุดจาก Keyword แต่ละตัวหรือกลุ่ม Keywords ช่วยให้เราวางแผนสำหรับทำ SEO และ SEM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

similarweb-search-traffic

Competitor PPC & Display Advertising ใช้ดูว่าคู่แข่งของเราโฆษณาอย่างไรบ้าง เช่น Publishers, Ad Networks, Creatives และ Landing Pages รวมทั้ง Display Ads และ Video Ads

similarweb-ads-research

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ similarweb.com


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
  • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
  • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
  • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
  • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
  • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]

Similar Posts