งาน MarTech : Introduction to MarTech World in bangkok.

งาน MarTech : Introduction to MarTech World in bangkok.

จบลงไปแล้วกับงาน Introduction to MarTech World ที่ทาง Ex Academy ร่วมกับ Marketing Tech Thailand พานักการตลาด ร่วมเปิดโลก Marketing Technology ด้วยการทำความรู้จักเครื่องมือการตลาดใหม่ๆ ที่จะทลายทุกดาต้าไซโล เข้าถึงลูกค้าได้ชัดเจนและรอบทิศทางมากขึ้น

โดย Speaker รับเชิญพิเศษ คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Marketing Technology Thailand และ Digital Strategist เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ที่ True Space สยามสแควร์ ซอย2

สำหรับเนื้อหาในงานที่ได้พูดไปคือ
1. Marketing Technology คืออะไร มีพัฒนาการอย่างไร
2. Benefit/Impact for stakeholders ประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
– โอกาสการเปิดตลาดใหม่สำหรับ Entreprenuer/Startup
– นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้เต็มประสิทธิภาพ
– การปรับตัวหรือบริการใหม่ๆจาก Digital Agency/Consultantcy
– บทบาทและความรับผิดชอบใหม่ๆของนักพัฒนา Software, Implementor
– การใช้ประโยชน์จากดาต้าซอสใหม่ๆของ Analyst, Data Scientist
– ตำแหน่งการจ้างงานใหม่ๆเพื่อรองรับการเติบโตของ Marketing Technology