การทำ Behavioral Segmentations ด้วย Tag Feature ใน Mandala Social Listening

การทำ Behavioral Segmentations ด้วย Tag Feature ใน Mandala Social Listening

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ก…