บริษัท Marketing Technology ยอดนิยมในแต่ละประเภท

บริษัท Marketing Technology ยอดนิยมในแต่ละประเภท

Marketing Analytics, Performance Tracking & Attribution
Cloud/Data Integration Platform
Business/Customer Intelligence & Data Visualization
Conversion Rate Optimization / Experimental / Personalization
Advertising Technology
Visitor Identification Software
Affiliate Marketing & Management
Content Marketing Tools
SEO marketing tool
Social Media Marketing

Sqreem :  Masssive of Data เพื่อ AaaS (Advertising as a Service)

Sqreem : Masssive of Data เพื่อ AaaS (Advertising as a Service)

Sqreem : Masssive of Data เพื่อ AaaS (Advertising as a Service)

หลายเดือนก่อน ได้เจอกับ คุณ RENE RAISS เป็น CTO & Founder ของ Sqreem Technologies https://sqreemtech.com/ วันนี้เพิ่งว่างจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง Sqreem ครับ
Sqreem อ้างว่าสามารถกวาด Masssive of Data จากทุกๆ channel