What is SOSTAC

PR Smith’s SOSTAC® Planning Framework คืออะไร ทำความเข้าใจ การวางกลยุทธ์ระดับโลก

สรุปสาระสำคัญของ PR Smith’s SOSTAC® Planning Framework

PR Smith’s SOSTAC<sup>®</sup> Planning Framework คืออะไร

Marketing planning framework ที่เป็นเครื่องหมายการค้า และออกแบบโดย PR Smith โดยครอบคลุมตั้งแต่ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน, ตั้งเป้าหมายอนาคตให้ชัด, กำหนดกลยุทธ์ใหญ่, รายละเอียดแทคติค, การกำหนดแอ็คชั่นงาน,การตรวจสอบ เช่น ควบคุมด้วย KPI

PR Smith’s SOSTAC<sup>®</sup> Planning Framework ย่อมาจากอะไรบ้าง

S – Situational Analysis = วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
O – Objective = ตั้งเป้าหมายให้ชัด
S – Strategy = กลยุทธ์ใหญ่เช่น วิธีการ Target ลูกค้า การสร้าง Value Proposition
T – Tactics = แทคติคที่จะใช้เช่นการทำ Advertise, การทำ Direct Marketing
A – Actions = แอ็คชั่นงานเช่นการวางแผน Operation, การประเมินResourceคน
C – Control = การตรวจสอบ เช่น ควบคุมด้วย KPI, Monthly/Quarterly analysis, การทำ Usability test

การวางแผนการตลาดด้วย PR Smith’s excellent SOSTAC® framework’ ที่ออกแบบโดย PR Smith

S – Situational Analysis = วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

 • Customer Insight ลูกค้าเก่าของเราคือใคร  แบ่ง Persona ได้ไหม ได้มาอย่างไร และแต่ละกลุ่มซื้อสินค้าแบบไหน
 • Market Trend สภาวะรวมของตลาด
 • สำรวจสภาวะคู่แข่ง  Competitor Analysis
 • Internal Resource พนักงาน คู่ค้า

O – Objective = ตั้งเป้าหมายให้ชัด

เช่นการใช้ 5Ss of digital marketing ได้แก่
1. Sell – Grow sales สร้างยอดขายโดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือ sale value
2.Speak – Get closer to customers through dialogue   การวัดผลด้านประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า
3. Serve – Add value  สร้างมูลค่าด้าน emotional โดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือ Customer satisfaction, Net Promoter Score
4.Save – Save costs  ประหยัดงบ โดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือมูลค่าการผลิตที่ลดลง, กำไรต่อชิ้นเพิ่มขึ้น
5.Sizzle – Extending your brand online ด้าน Brand ที่มี Reputation สุงขึ้น  โดยตัวนี้ตัวชี้วัด คือการทำ Brand Research ต่างๆ 

S – Strategy = กำหนดกลยุทธ์ของภาพใหญ่

วิธีการ Target ลูกค้า การสร้าง Value Proposition ตัวอย่างการเขียน Strategy แบบ One Page

T – Tactics = แทคติคย่อยๆที่จะใช้ในระดับแคมเปญ

ส่วนใหญ่จะใช้แบบ Marketing Mix เช่นการทำ Advertise, การทำ Direct Marketing ตัวอย่าง 8ps Marketing MIX ประกอบไปด้วยส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้

8p markering

 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ( Product Strategy )
2. กลยุทธ์ราคา ( Price Strategy )
3. กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ( Place Strategy )
4. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion Strategy )
5. กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ ( Packaging Strategy )
6. กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย ( Personal Strategy )
7. กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ( Public Relation Strategy )
8. กลยุทธ์พลัง ( Power Strategy )


สำหรับสินค้าหรือบริการบางประเภทที่ Contentมีส่วนสำคัญ ก็ควรมีการวาง Content Marketing Matrix เพื่อจะออกแบบว่า Content ประเภทไหน เหมาะกับการ Distribute ผ่าน Channel อะไร

Content Marketing Matrix

A – Actions = การกำหนดแผนปฏิบัติงาน

เช่นการวางแผน Operation, การประเมินResourceคน, การวางแผนงานในแต่ละส่วน ตัวอย่างการวาง Content Schedule ด้วย Hootsuite

content management tool

C – Control = การตรวจสอบและควบคุมด้วย KPI

Monthly/Quarterly analysis, การทำ Usability test การตรวจสอบและวัดผลได้แก่

 • KPI ของจำนวน Session, Sale, SEO ranking
 • Customer satisfaction score คะแนนความพึงพอใจลูกค้า
 • จำนวนสินค้าที่ส่งออกสู่ตลาดได้มากขึ้น หรือต้นทุนที่ต่ำลง
 • Cost per transaction ต่างๆ เช่น ค่าOnline media ที่ถูกลง, ค่า Cost per sale ที่ถูกลง

ตัวอย่างการวัดผลแบบ VQVC

VQVC

หวังว่าจะพอเข้าใจ PR Smith’s SOSTAC® Planning Framework แล้วนะครับ ว่าคำว่า ” SOSTAC® Plans” คืออะไร และย่อมาจากอะไร

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]

Credit
https://sostac.org/
https://prsmith.org/sostac/
https://www.smartinsights.com/goal-setting-evaluation/goals-kpis/goals-for-your-digital-marketing/
https://thechanelpost.wordpress.com/2018/09/15/marketing-mix-4ps-7ps-8ps/
https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/the-content-marketing-matrix-new-infographic
https://hootsuite.com/products/social-media-engagement


ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts