Affiliate-Marketing-Frameworks

การสร้างระบบ Affiliate Marketing Platforms ของตัวเอง

Affiliate Programe หรือ Referral Marketing คืออะไร

เป็นกลยุทธ์ช่วยขาย หรือการทำการตลาดผ่านพันธมิตร ระหว่างผู้ทำการโฆษณาหรือที่เรียกว่า Advertiser กับผู้นำสินค้าและบริการไปเผยแพร่ซึ่งอาจจะเป็นคนจากหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็น

 • ลูกค้าเก่า หรือที่เรียกว่า Customer ให้ช่วยแนะนำ (Refer) ลูกค้าใหม่ให้
 • ผู้เขียนบทความหรือมีสื่อในมือ หรือที่เรียกว่าPublisher
 • อาจจะเป็นพนักงานในบริษัท (Employee) ซึ่งบ่อยครั้งจะเรียกว่า Employee Advocacy Program

  โดย Advertiser จะมีการจ่ายผลประโยชน์ (Incentive หรือ Commision) ให้กับพันธมิตรที่กล่าวมา จากผลงานที่วัดผลเชิงตัวเลข (Measurment) และติดตามได้ (Tracking) เช่น จ่ายตามจำนวนคลิก, จำนวนคนลงทะเบียน, หรือจ่ายตามมูลค่าการซื้อขายสินค้าจริงๆ

การทำงานของระบบ Affiliate Programe

affiliate marketing

องค์ประกอบสำคัญในการสร้าง ระบบ Affiliate Programe หรือ Referral Marketingคือ

รูปแบบจ่ายผลประโยชน์ Cost per Action

การจ่ายเงินตามประสิทธิภาพที่พันธมิตร ที่ได้รับการใช้งานประจำได้แก่

 • Cost per Cick คือการจ่ายเงินตามจำนวน Traffic ที่ Click มาจาก Website หรือ Application ต้นทางของพันธมิตร
 • Cost per Lead คือการจ่ายเงินตามจำนวนคนลงทะเบียน ที่ Click มาจาก Website หรือ Application ต้นทางของพันธมิตร
 • Cost per Member signup คือการจ่ายเงินตามจำนวนคนสมัครสมาชิก ที่Clickมาจาก Website หรือ Application ต้นทางของพันธมิตร
 • Cost per Sale คือการจ่ายเงินตามมูลค่าการขายที่ได้จากการ Clickมาจาก Website หรือ Application ต้นทางของพันธมิตร
affiliated cost per

วิธีการ Tracking Affiliate

 • การ Track จาก Cookie (เหมาะสำหรับ Cost per Click)
 • การ Track จาก UTM หรือการส่ง Parameter แบบอื่นๆต่อท้าย URL

ออกแบบ Incentive Structure ให้เหมาะสม

 • Incentive cost ต้องมีมูลค่าสูงพอเพื่อดึงดูดให้ Publisher เข้ามาในระบบ Affiliate Programe ของเรา
 • Incentive Cost ไม่ควรสูงกว่า Cost per Transaction นั้นๆใน Channel อื่นๆเช่น Lead Acquisition cost ใน Digital Mediaอื่นๆ = 5,000 บาท > Incentive ในAffiliate Programe ก็ควรจะต่ำกว่า 5,000 บาท

ประเภทของ Incentive Structure

 • Single Incentive คือการให้ผลประโยชน์สำหรับพันธมิตร ด้านเดียวเช่น
  – ลูกค้าเก่าได้ 500 บาทจากการแนะนำให้เพื่อนมาซื้อสินค้า
  – Publisher ได้ 1 บาทจากทุกๆ 100 clicks เป็นต้น
 • Dual Incentive หรืออาจเรียกว่า Double-Sided คือการให้ผลประโยชน์สำหรับพันธมิตร และให้ผลประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ได้จากพันธมิตรด้วย เช่น
  – ลูกค้าเก่าได้ 500 บาทจากการแนะนำให้เพื่อนมาซื้อสินค้า และเพื่อนคนนั้นได้ลดราคาสินค้าด้วย 20%
  ข้อดีของ Dual Incentive คือ พันธมิตรสามารถสื่อสารกับเพื่อนหรือกลุ่มเป้าหมายได้ว่า ทั้ง2ฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าผ่าน Affiliate Programe

ตัวอย่าง Incentive จาก Supermetric
– การใช้ Unique Link สำหรับ พันธมิตรแต่ละคน
https://affiliate.supermetrics.com/3462.html
– การจ่าย Incentive โดย Pay-Per-Sale

supermetrics.idevaffiliate

เคล็ดลับการจัดการ Affiliate Programe หรือ Referral Marketing อื่นๆ

เนื่องจากการปรับปรุงวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการเสี่ยงต่อจิตใจพันธมิตร เราจึงต้องวางแผนการให้ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

1. อย่าเปิดใหญ่ใจกว้าง สมมุติว่าเรามี Maximum Incentive ที่สามารถจ่ายได้ 1,000 บาท การเริ่มต้นที่ให้ Incentive 500 บาท เพื่อทดสอบ performance แล้วค่อยๆขยับขึ้นไปเพื่ือให้ดึงดูดใจพันธมิตร ย่อมดีกว่าเราจ่ายที่ 1,500 ตอนเริ่มต้น แล้วลดลงเหลือ 1,000 บาท

2. เริ่มต้นกับกลุ่มพันธมิตรที่เหมาะสม การเริ่มสร้างโปรแกรมแรก เราสามารถเลือกจัดการกับคนกลุ่มเล็กๆก่อน โดยเลือกคนที่น่าจะมีศักยภาพในการแนะนำเพื่อนได้แก่
– มีความรู้สึก Positive กับสินค้าและแบรนด์อยู่ระดับนึง เช่นเคยซื้อสินค้าซ้ำ เคยชมเชยสินค้า
– มีความภูมิใจหรือภักดี (Loyalty) ในแบรนด์ของเรา เพื่อจะได้ไม่เคอะเขินในการทำหน้าที่ Referral

3. มี Material สำหรับให้พันธมิตร เข้ามาหยิบไปใช้งานครบถ้วน ตัวอย่างจาก supermetrics ที่มีไฟล์ Banner, รูปแบบ URL และมีการเอา Code ไป Embededใช้งานได้เลย

affiliate supermetric

4. ระบบมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ควรจะมีหน้า Dashboard หรือ Report กลางที่ให้พันธมิตรเข้ามาตรวจสอบ Performance ของตัวเอง

Post Affiliate Pro Affiliate Platform

4.ตั้งกติกาให้ชัดเจน มีเอกสารเรื่อง Term & Condition ให้ชัดเจนว่ากรณีไหนจะให้เครดิต Affiliate เพื่อจะจ่าย หรือไม่จ่าย Incentive เช่น

 • เงื่อนไขการนับเป็น Duplicate Lead
 • รอบการ Convert เช่น มีเวลาให้ซื้อสินค้า 90 วันนับจากวันที่ User คลิกเข้ามาครั้งแรก

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในผลประโยชน์ที่พันธมิตรควรได้

5.มีวิธีการป้องกันการทุจริต หรือ Fraud Protection โดยเฉพาะ Cost per Action อย่าง Click ทั่วๆไป อาจจะต้องมีการจำกัด IP, Cookie เพื่อป้องกันการทุจริต จากพันธมิตร


Affiliate-Marketing-00.09.37-1

9 ขั้นตอนการสร้างระบบแอฟฟิลิเอทของตัวเอง 9 Steps of Affiliate Marketing Frameworks

1.Finding Blogger / Publisher หาเว็บหรือบล็อก ที่มีประสิทธิภาพดี, มี Traffic สม่ำเสมอ, เป็นเว็บที่มีคุณภาพ SEO ค่อนข้างดี และมีฐานผู้ติดตามพอสมควร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรม
2.Feasibility Simulation ประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าทำระบบ ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก Publisher
3.Tracking Method เลือกวิธีการติดตามการคลิก เช่นใช้คุกกี้ ใช้ UTM หรือใช้ Parameter อื่นๆต่อท้าย URL
4.Commission Type & Structure เลือกประเภทผลตอบแทนเพิ่ม เช่นให้จากการคลิก จากการสมัครสมาชิ จากการซื้อสินค้า

Affiliate Marketing

5.Term of Conversion ออกแบบเงื่อนไขการนับเป็น Convert ให้ชัดเจน เช่นนับตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาในระบบ จนถึงซื้อของไม่เกิน 60 วัน เป็นต้น
6.Payout Method จะจ่ายผลตอบแทนแบบไหน เช่นจ่ายผ่านระบบ E-Payment, ออกเช็คให้เมื่อสะสมยอดได้ 1,000 บาท เป็นต้น
7.Marketing Materials เนื่องจากทาง Publisher จะต้องนำสินค้าของเราไปประชาสัมพันธ์ ในเว็บของตัวเอง เราในฐานะเจ้าของแบรนด์ หรือ Advaertiser จะต้องเตรียมรูปภาพ ข้อความ ไว้ให้ Publisher นำไปใช้
8.Tracking Platforms การเลือกระบบในการติดตามการคลิกของลูกค้าไปจนถึงการขายของ และการจ่าย Commission อ่าน
9.Evaluation การประเมินความคุ้มค่าของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

อ่านเพิ่มเรื่อง Review 3 Affiliate Platform กลยุทธ์ช่วยขาย

หนังสือการตลาด


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Line: baron66
Email : [email protected]

Similar Posts