|

กรณีศึกษา ธุรกิจที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ

Digital transformation success cases

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับ Digital transformation ผมเลยเรียบเรียงกรณีศึกษาในองค์กรระดับโลก ที่ประสบความสำเร็จมาให้ทุกท่านทำความเข้าใจครับ

ก่อนอื่นผมขอเกริ่นถึงเป้าหมายสำคัญ (Ultimate Goal) การ transformation มักจะแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆดังนี้
1. Improve digital customer experience
– เพื่อเพิ่ม Brand Loyalty
– รายได้ (revenues)
– ประสิทธิภาพการผลิต (productivity)
– การซื้อซ้ำ Cross sale, Up sale
2. Streamline business processes เพื่อ
– ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร (seamless process)
– ลดต้นทุนการผลิต(Cost reduction)
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ(supply-chain & partners integration)
3. Optimize infrastructure and operations.
– เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน (reduce complexity)
– สามารถคำนวนปัญหา (Predictive) หรือ Crisis ล่วงหน้า(solve issues before occur)
– ควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Control over assets)
4. Gain insights from analytics to make better decisions
– ใช้ Data ในการตัดสินใจได้ชัดเจน (Data-driven Decision)
– ทั้งองค์กรมี KPI ร่วมกัน (Break KPI silo)


5 กรณีศึกษา องค์กรที่ Digital transformation แล้วประสบความสำเร็จ

1. LEGO Group ใช้ digital technology เพื่อ New Business model
Background
Lego ผู้ผลิตของเล่นประเภทตัวต่อที่โด่งดังมากในช่วงก่อนยุค 90 จนมาช่วง 1999 -2003 สินค้าของ LEGO ที่ออกสู่ท้องตลาดไม่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งการบริหาร Cost ในสายการผลิตไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ LEGO micro-motor and fiber-optic kits ที่มีการผลิต Motor ออกมามากกว่าชุด KIT ที่ขายได้จริง จนปี 2004 ฐานะทางการเงินของ Lego ใกล้ล้มละลาย

Transformation
LEGO ปรับโครงสร้างองค์กร และโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ โดยFocus ไปที่การหา Revenue จากช่องทางใหม่ๆ โดยอาศัยแฟนพันธ์แท้ Lego ในยุคก่อนๆเป็น Key opinion leader สำหรับ Business Model ใหม่ของ Lego คือภาพยนต์, mobile games และ mobile applications.

Result
– LEGO margin of 37.1% ในปี 2014,
– ในปี 2014 หนังเรื่องแรก “LEGO movie” สร้างรายได้ $468 ล้านดอลล่าร์ จากงบProductionแค่ $60 ล้านดอลล่าร์
– LEGO ได้รับการยอมรับว่าเป็น “the Apple of toys”


2. Airbus group ใช้เทคโนโลยี 3D printing เพื่อลดระยะเวลาการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องบิน ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตได้มาตรฐาน

Result
– ช่วยลดน้ำหนักเครื่องบิน Airbus ได้ 30-55%
– ลดค่า Material เช่นเหล็ก, ไทเทเนียมถึง 90%.
– ลดการใช้พลังงานในการผลิต 90% เมื่อเทียบกับการผลิตชิ้นส่วนแบบเดิม
– เครื่อง Airbus ประหยัดพลังงานระหว่างบิน 6.4%


3. Disney’s smart wrist bands
Transformation
ปี 2014 Disney ใช้ RFID wristbands สำหรับนักท่องเที่ยว Disney World resort โดยเชื่อมโยงกับระบบ guest management system ที่ชื่อว่า MyMagic+

Disney’s wrist bands ถือว่าเป็นการสร้าง customer experience ใหม่ๆในแบบ Omni chennel โดยนักท่องเที่ยวสามรถใช้wrist bandsนี้ในการจ่ายเงิน, จองกิจกรรม, ใช้เป็น Keycard เข้าโรงแรมได้
Result
– Disney’s สามารถเก็บ Behavior ของนักท่องเที่ยวมาทำ Data analytics ได้
– สร้าง seamless experience ที่ไม่ต้องจัดการกับจุดซื้อ ตรวจตั๋วหลายๆจุด
– สามารถนำ Data มาช่วยออกแบบผังทางเดิน, ตำแหน่งร้านอาหารได้


4. Audi : Transforming showrooms แบบเดิมๆสู่ “Audi City” modern digital experiences.

Transformation
Audi เปลี่ยนวิธีการขายรถจาก Showroom แบบเก่าๆสู่ innovative showroom concept ในนาม Audi City ในปี 2012 โดยลูกค้าที่มาสามารถทดสอบและซื้อ Audi models รุ่นไหนก็ได้ในทุกๆ Showroom

โดย Audi City ผสมผสาน technology ต่างๆ ทั้ง multi-touch tables, tablet-user interfaces และ powerwalls. โดย powerwalls ช่วยให้ลูกค้าสามารถe confige รถ Audi ได้ละเอียด โดยลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งและทดลองขับได้เหมือนรถยนต์จริงๆ

Result
Audi City สาขา London มียอดขายเพิ่มขึ้น 60%


5. DHL “MyWays”
Transformation
ปี 2013 DHL เปิดตัว crowdsourcing platform ชื่อ “MyWays” ที่เปิดโอกาสให้คนขับรถทั่วๆไปหารายได้จากการขนพัสดุไปส่งตามที่ต่างๆ โดยจุดเด่นของ “MyWays” คือราคาค่าจัดส่งพัสดุจะยืดหยุ่นได้ตามสถานที่ใกล้เคียง หรือเส้นทางที่ผู้รับหน้าที่ส่งของใช้งานประจำ

ทั้งนี้ “MyWays”ยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการส่งของ เลือกสถานที่ หรือช่วงเวลาที่สะดวกในการรับของได้อย่างสะดวกสบาย

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
  • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
  • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
  • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
  • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
  • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

Read More >> Social Listening Tools Thailand รวมเครื่องมือโซเชี่ยลของไทย


Reference
https://www.cio.com/article/2988012/it-management/6-steps-for-digital-transformation.html
http://reports.weforum.org/digital-transformation/go-to-the-case-studies/
http://www.businessinsider.com/how-lego-made-a-huge-turnaround-2014-2
https://www.slideshare.net/arodland/omdmmedagen-2009-majken-shultz-copenhagen-business-school
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-city-6195
https://www.internetwarriors.de/blog/die-myways-app-der-dhl-paketzustellung-per-crowdsourcing/


ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts