หนังสือ “Marketing Technology Trend 2021” พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค

หนังสือเทคโนโลยี และการตลาดใหม่ล่าสุด 🔥 Marketing Book Review

หนังสือใหม่ล่าสุด ประจำปี 2564 เกี่ยวกับการตลาดและเทคโนโลยี Marketing Technology Trend 2021

หนังสือใหม่ล่าสุดประจำปี 2564 ที่เล่าเรื่องMarketing+Technology ติดอันดับหนังสือขายดี SE-ED Books

หนังสือใหม่ล่าสุด ประจำปี 2564 เกี่ยวกับการตลาดและเทคโนโลยี Marketing Technology Trend 2021

หนังสือใหม่ล่าสุดประจำปี 2564เกี่ยวกับการตลาดและเทคโนโลยี Marketing Technology Trend 2021

สารบัญ

บทที่1 Martech หรือ Marketing technology คืออะไร

 • ประวัติศาสตร์การนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านการตลาด
 • นิยาม (Definition) ของ Marketing Technology (MarTech) จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่าง SAAS และ On-Premise
 • พฤติกรรมในโลกดิจิทัลของลูกค้า (Digital Behavioral) ในแต่ละ Customer Stage
 • ทำไมต้องใช้ Martech
 • กิจกรรมทางการตลาดที่เราเคยทำในอดีต เมื่อเทียบกับปัจจุบัน

บทที่2 การเติบโตของ MarTech ในอดีตและปัจจุบัน

 • การเติบโตของ MarTech ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
 • องค์ประกอบ (Factor) ที่ทำให้ MarTech เติบโตได้แบบก้าวกระโดด
 • ทักษะด้าน MarTech ที่จำเป็นต้องมีสำหรับนักการตลาดในอนาคต

บทที่3 ประโยชน์ของ MarTech กับนักการตลาด

 • MarTech มีข้อดีต่อธุรกิจอย่างไร
 • เริ่มต้นการใช้ Marketing technology อย่างไร

บทที่4 แนะนำประเภทของ Technology

 • ประเภทของ MarTech มีอะไรบ้าง
 • และ เครื่องมือยอดนิยมที่แนะนำตามหมวดหมู่
 1. Marketing Analytics, Tracking & Attribution
 2. Cloud/Data Integration Platform
 3. Data Visualization Technology
 4. Conversion Rate Optimization / Personalization
 5. Advertising Technology
 6. Visitor Identification Technology
 7. Affiliate Marketing และ Performance-Based Advertising
 8. Content Marketing Technology
 9. Search Marketing Technology
 10. Social Media Technology
 11. Conversation Marketing Technology
 12. Customer Relation Platform (CRM) & Marketing Automation
 13. Customer Data Platform (CDP)
 14. Marketing Cloud Suites from Big Player

บทที่5 MarTech Stacks from Global Company


กรณีศึกษา จากชุดเทคโนโลยี หรือ Martech Stacks ของบริษัทระดับโลก

บทที่6 MarTech 360 Framework แผ่นภาพที่ช่วยให้เห็นภาพ 5 Elements สำคัญของ MarTech


โดยแต่ละ Element จะมี Decision Making Checklist
แยกกัน ทำให้เราสามารถประเมินได้ว่าธุรกิจของเราต้องการ MarTech หมวดหมู่ไหนบ้าง

Order here สั่งซื้อได้ที่

หนังสือการตลาด

MarTech Trends 2024 - Marketing Technology Trends 2024 Edition - How Data, Tech & AI Eating Marketing Worl

Check out my latest books

by jittipong loespradit (Author)  Format: Kindle Edition

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts