Quantum Marketing กับ Marketing Paradigms กระบวนทัศน์การตลาดของแต่ละยุคสมัย

Marketing Paradigms คืออะไร

หมายถึงกระบวนทัศน์การตลาด จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยต่างๆ โดยขอแบ่งกระบวนทัศน์การตลาดเป็น 5 ยุค

Paradigm คำว่า กระบวนทัศน์

ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า paradigm (อ่านว่า พา-รา-ไดม์) หมายถึง กรอบความคิดหรือแนวทางทั่วไปที่ใช้ในการมองโลก หรือหมายถึง ระบบคิด วิธีคิด หรือแบบของการคิดที่ใช้เป็นแนวในการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นแนวในการจัดระบบในสังคม

Marketing Paradigm Shift จึงหมายถึงกระบวนทัศน์การตลาด จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยต่างๆ โดยผู้เขียน ขอแบ่งกระบวนทัศน์การตลาด โดยอ้างอิงจากหนังสือชื่อ Quantum Marketing ที่เขียนโดย Raja Rajamannar และผู้เขียนขอตีความเพิ่มเติมใหม่ ตามประสบการณ์การทำงาน ว่าจากอดีต ถึงปัจจุบัน เราสามารถแบ่งกระบวนทัศน์การตลาดได้เป็นยุคสมัยต่างๆดังนี้


1st Paradigm : The premise of logic and rationale

ยุคที่การทำการตลาดเพื่อแสดงหลักฐานและเหตุผลว่า สินค้าเราดีกว่าคนอื่นอย่างไร ในยุคนี้การสื่อสารการตลาด เน้นย้ำให้ผู้บริโภคเห็นถึง ความง่ายในการใช้งาน เช่นกาแฟสำเร็จรูปชงง่ายขึ้น หรือตู้เย็นที่มีความจุเพิ่มขึ้น

1st Paradigm : The premise of logic and rationale

2nd Paradigm : It Is all about emotions

นักการตลาดในยุคนี้เริ่มค้นพบว่า การแข่งขันกันดูจุดขายสินค้าด้าน Rational หรือการใช้เหตุผลนั้น อย่างเดียวไม่พอ มีผู้บริโภคจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ “Emotional” ผู้คนเริ่มเลือกใช้ สินค้าอุปโภคบริโภค ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเอง  ผู้คนกล้าที่จะจ่ายเงินในราคาแพงกว่าปกติ ถ้าสินค้านั้นทำให้ตัวเองดูดีกว่าคนอื่น

2nd  Paradigm : It Is all about emotions

อีกทั้งความเจริญก้าวหน้า ทางด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หรือแม็กกาซีน หนังละคร  เพลง ทำให้เกิด ดาราและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมากมาย ที่เป็นผู้ชี้นำทางอารมณ์ให้แก่ผู้บริโภค  ถึงตอนนี้แล้ว การทำการตลาดแบบใช้เหตุใช้ผล ไม่สามารถแข่งขันกันได้อีกต่อไป

3rd Paradigm : The internet, digital media, and data

ตั้งแต่ปี 1991 ทันที่ที่ Internet และ World Wide Web ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ผ่านคอมพิวเตอร์และ เว็บเบราว์เซอร์ การทำการตลาด ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เริ่มปรากฏให้เห็นครั้งแรกในปี1994 บนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า HotWired ทำให้สื่อโฆษณาประเภท Display หรือ Banner เริ่มมีบทบาท และเป็นช่องทางให้นักการตลาดการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

 แบนเนอร์โฆษณาชิ้นแรกของโลกในปี  1994 บนเว็บ HotWired.com

 แบนเนอร์โฆษณาชิ้นแรกของโลกในปี  1994 บนเว็บ HotWired.com

และจากการที่ทั้งหมดอยู่บน ดิจิตอลแพลตฟอร์ม ทำให้นักการตลาดสามารถเก็บข้อมูลทางการตลาดในแง่มุมใหม่ๆได้มากมาก จำนวนการเห็นโฆษณา จำนวนการคลิก Banner โฆษณา ทำให้ยุคนี้ Internet, Digital media และ data เป็นเครื่องมือสำคัญของนักการตลาดในกระบวนทัศน์นี้

แล้วในยุคนี้เช่นกัน ที่นักการตลาดเริ่มมีกระบวนการเก็บข้อมูลลูกค้า มีระบบ CRM (Customer Relation Management) ทำให้การสื่อสารการตลาด สามารถพัฒนาไปสู่การทำการตลาดแบบตรงถึงผู้บริโภค หรือ Direct Marketing การส่งโบชัวร์ทางไปรษณีย์ ไปหากลุ่มลูกค้า ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)

4th Paradigm : Always on

ตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา การเข้ามาและเติบโตของ Social Media Platforms ความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานเช่นความเร็วอินเทอร์เน็ต และการเติบโดของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน ทำให้ผู้คนเข้าสู่ยุค “Always On” หรือการเปิดรับ ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ทำให้นักการตลาด ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อกันและกัน และมีวิธีการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

5th Paradigm : Quantum Marketing

Infinity Data, AI, Blockchain & Emerging Technology
ในยุคสมัยปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด มีปริมาณข้อมูลมากมายที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ในด้านฮาร์ดแวร์ เรามีอุปกรณ์สมัยใหม่มากมาย ทั้ง Internet of Thing หรือ IOT ไปจนถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากมายหลายรูปแบบที่สร้างข้อมูลมหาศาล ไปจนถึงความก้าวหน้าคลาวด์เทคโนโลยี ทำให้การประมวลผล AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกัน

และในอนาคตอันใกล้ นักการตลาดทั่วโลกก็คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Blockchain และ Emerging Technology เช่นVR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) รวมไปถึง Metaverse ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อผู้บริโภคมากขึ้น


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

  • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
  • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
  • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
  • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
  • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
  • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน
Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ


Email : [email protected]


Reference

  • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  • Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow’s Consumers

Similar Posts