what-is-4p

4P Marketing คืออะไร สามารถใช้เครื่องมือ Martech อะไรได้บ้าง

This post is also available in: อังกฤษ

4Ps Marketing คือการทำการตลาดแบบผสมผสานหรือ Marketing mix

โดย 4P Marketing ถือว่าเป็น Marketing mix ที่เป็นรากฐานของการทำธุรกิจ ว่าการทำการตลาดจะต้องประกอบไปด้วย P 4 ตัวคือ Product, Price, Promotion และ Place โดย 4P นี้ถูกกล่าวถึงจาก Philip Kotler และ E. Jerome McCarthy ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักในการดำเนินกิจกรรมการตลาดมานานแสนนาน

สำหรับ P แต่ละตัวประกอบไปด้วย

4p marketing

1. Product เราขายอะไร

โดย Product ในที่นี้รวมไปถึงสินค้า บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ต่างๆที่ทำธุรกิจได้ โดยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน P นี้ได้แก่

 • การออกแบบสินค้า เช่นวัสดุ คุณภาพ คุณลักษณะการใช้งาน
 • การทำตราสัญลักษณ์ หรือการทำแบรนด์ต่างๆ
 • การจัดวางซี่รี่ส์ของสินค้า เช่นรถยนต์ฮอนค้า ก็จะมีรถหลายรุ่นรอวางจำหน่าย ในแต่ละปี
 • การทำแพ็คเกจสินค้า
 • การบริหารหลังการขาย และการรับประกันสินค้า
 • นโยบายการคืนสินค้าต่างๆ

2. Price การตั้งราคา

การกำหนดราคาเพื่อสร้างกำไรสูงสุด เท่าที่ลูกค้าจะรับรู้ถึงความคุ้มค้า โดยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน P นี้ได้แก่

 • การกำหนดราคา
 • การกำหนดวิธีการซื้อสินค้า
 • การเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง
 • การทดแทนสินค้าจากสินค้าใกล้เคียง

3. Place ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

ซึ่งเป็น P ที่สำคัญกับการกำหนด P ตัวอื่นๆ เพราะการมีช่องทางการจัดจำหน่ายของตัวเอง หรือการใช้ตัวกลางเป็นช่องทางจัดจำหน่าย ย่อมต้องมีความสามารถในการแข่งขันไม่เท่ากัน โดยสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน P นี้ได้แก่

กลยุทธ์ช่องทาง เช่นการจัดจำหน่ายที่แบ่งย่อยได้ตามคนกลาง

 • การจัดจำหน่ายอย่างทั่วถึง (Intensive Distribution)
 • การจัดจำหน่ายโดยใช้คนกลางเพียงรายเดียว (Exclusive Distribution)
 • การจัดจำหน่ายโดยใช้คนกลางแบบเลือก (Selective Distribution)
 • การจัดจำหน่ายตรง (Direct Distribution)
 • กลยุทธ์แฟรนไชส์ ที่เจ้าของสิทธิจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้การทำธุรกิจให้แก่ผู้รับสิทธิ
 • การตัดสินใจเลือกตำแหน่งทำเล, การจัดการคงคลัง, การขนส่ง การเก็บสินค้า

4. Promotion การกำหนดโปรโมชั่นหรือข้อเสนอ (Offer)

ในยุค 4P Markerting ยังมองคอนเทนท์การสื่อสาร ในแง่ของการทำโปรโมชั่นเพื่อสื่อสารการตลาด ผ่านช่องทาง PR หรือการตลาดตรง (Direct Marketing) โดยในส่วนนี้ครอบคลุมตั้งแต่

 • Content strategy วิธีการสื่อสาร การใช้ข้อความ
 • Channel/ media strategy ช่องทางและกลยุทธ์การใช้สื่อ
 • Promotional mix การเลือกนำเสนอ Promotion ในแต่ละสื่อ

4P & Marketing Technology เครื่องมือช่วยทำให้ 4Ps สมบูรณ์แบบ

P – Product

Product Research เราสามารถใช้เครื่องมือ SEO หรือ Social Listening ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเมื่อนำมาช่วยในการออกแบบ New Product ได้

ตัวอย่างการวิเคราะห์ว่ามุมมองของผู้บริโภคที่สนใจหาซื้อ “คอนโด” มีบริบทความสนในในด้านต่างๆอย่างไรบ้าง

Painpoint ในการหาซื้อคอนโด

Product Warranty
เราสามารถใช้ Martech มาช่วยในการจัดการบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้าได้ เช่น การใช้ระบบ Case หรือ Ticket ในการติดตามการเคลมสินค้า

การจัดการเคาใน SuiteCRM

P – Pricing

Pricing Optimization ปัจจุบัน มีเครื่องมือ Martech ที่มีความสามารถในการทำ Pricing Optimization หรือเครื่องมือช่วยปรับตั้งราคาให้เหมาะสมในแต่ละ ช่วงเวลา จาก Video ด้านล่างคือเครื่องมือ MarTech ชื่อว่า “price2spy” ที่มีความสามารถในการไปกวาดข้อมูล “ราคาสินค้า” จาก Websites ของคู่แข่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่เราตั้งขาย โดยไม่ให้เราตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งมากไป

และในกรณีที่สินค้าประเภทเดียวกัน คู่แข่งสินค้าหมด ระบบของเราก็ควรจะปรับราคาให้สูงขึ้น เพื่อให้สร้างกำไรได้สูงสุด


P – Place

Product Distribution ช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจุบันมี Martech มากมายที่ช่วยให้เราใส่หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าที่เดียว แต่กระจายออกไปหลากหลายช่องทางตัวอย่างเช่น Epsilo เครื่องมือช่วยในกระจายสินค้าไป Marketplace ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shopee, Amazon, Lazada

Product Fulfillment
ปัจจุบันการจัดการคงคลัง, การขนส่ง การเก็บสินค้า ก็สามารถใช้ SAAS มาจัดการได้โดยง่าย ตัวอย่าง Inventory Management จาก Mycloudfulfillment


P-Promotion

สำหรับการคิดโปรโมชั่นต่างๆ สามารถใช้ MarTech ไปช่วยได้มากมายเช่นการวาง Content strategy วิธีการสื่อสาร การใช้ข้อความ สามารถใช้ neilpatel วิเคราะห์ Content ของ Website ที่เราสนใจได้Channel/ media strategy ช่องทางและกลยุทธ์การใช้สื่อ เราสามารถใช้เครื่องมือเช่น Feedhive ในการช่วยวางแผนกระจาย Contents ในทุกๆช่องทางได้เช่นกัน

ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

Your request could not be saved. Please try again.
Your request has been successful, We will contact you soon.

กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับhttps://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
https://www.slideserve.com/albert/12-distribution-channels-and-physical-distribution
https://www.franchisefocus.co.th/index.php/what-is-franchise.html
https://bow-now.com/media/column/7Ps_of_the_marketing_mix
https://www.smartinsights.com/marketing-planning/marketing-models/how-to-use-the-7ps-marketing-mix/
https://www.price2spy.com/en/
https://www.epsilo.io/
https://www.mycloudfulfillment.com/
https://app.neilpatel.com/
https://www.mandala-analytics.com/

Similar Posts