รวมงาน MarTech Conference & Expo ที่น่าสนใจในปี 2023

This post is also available in: อังกฤษ

Marketing Technology (MarTech) Conference & Summit ที่น่าสนใจทั่วโลกที่จะจัดขึ้นในปี 2023

Marketing Technology & Innovation Expo 2023

Exhibition & Conference in Thailand, Host by Martechthai & Futuretrend

Location : Bangkok, Thailand
Date : 1 March 2023

Registration > Zipevent


Martechopia 2023

Location : etc.venues. Borough High Street, London
Date : 29 March 2023

Sample Topics : N/A
Registration > https://bit.ly/3udp62U


Marketing Tech Symposium 2023

Marketing Tech Symposium 2023

Location : Crowne Plaza Resort, Hunter Valley Apply, Darlinghurst,  Sydney, New South Wales, Australia.
Date : 12-13 September 2023

Sample Topics :

 • The Marketing AI Blueprint – Building Teams, Technology and Thought Leadership to Harness the Power of AI
 • Five Compelling MarTech Trends and How to Address Them
 • Democratising Data and Data Reflexes – Lacking Data is Not the Problem, Actioning it is
  The Greatest MarTech Challenges Are People & Capability Challenges. How Do We Identify, Attract and Develop Skills?

Registration > https://bit.ly/3ip28TQ


Martech Conference

Digimarcon Conference

Location : North America, Caribbean, Latin America, Europe, Africa, Middle East, Oceania, Asia
Date : Starting on 6 – 10 April 2023

Sample Topics :

 • Digital Strategy
 • Web Experience Management
 • Usability / Design
 • Mobile Marketing & Retargeting
 • Customer Engagement
 • User Acquisition
 • Social Media Marketing
 • Targeting & Optimization
 • Video Marketing

Registration > https://bit.ly/3ONRDFH


Global Virtual MarTech Summit APAC

Location : Virtual Event
Date : 22 February 2023

Sample Topics :

 • How No Code is Reshaping the Digital Marketing Landscape?
 • From Big Data to Big Ops, How We Effectively Distil and Activate Data in Operations and Customer Experiences?
 • How to Use App Push Notifications as a High-ROI Conversion Driver and Maintain the Customer Relationship?
 • It’s Time to Be More ‘Intelligent’ About Data Integration in 2023
 • The Future Trends in Marketing: A Brief Look at APAC v.s. EMEA

Registration > https://bit.ly/3VESg6Y


vibemartechfest

VIBE MARTECH FEST

Location : Dubai UAE
Date : 13-14 September 2023

Sample Topics :

 • Are You Getting The Most From Your Stack?
 • Data And Insights In News On Social Media
 • Hyper Personalisation: Level-Up Your Customer Experience
 • Power Of Data To Drive Revenue In New Landscape Of Events

Registration > https://bit.ly/3VF9roG


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

Similar Posts