introduction to martech world

งาน MarTech : Introduction to MarTech World in bangkok.

This post is also available in: อังกฤษ

จบลงไปแล้วกับงาน MarTech แห่งปี : Introduction to MarTech World

ที่ทาง Ex Academy ร่วมกับ Marketing Tech Thailand พานักการตลาด ร่วมเปิดโลก Marketing Technology  (martech) ด้วยการทำความรู้จักเครื่องมือการตลาดใหม่ๆ ที่จะทลายทุกดาต้าไซโล เข้าถึงลูกค้าได้ชัดเจนและรอบทิศทางมากขึ้น

โดยผม ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Marketing Technology Thailand ได้รับเชิญจาก Ex Academy ให้ไปเป็น Speaker รับเชิญพิเศษ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ที่ True Space สยามสแควร์ ซอย2

สำหรับเนื้อหาในงานMarTech ที่ได้พูดไปคือ

 1. Marketing Technology คืออะไร มีพัฒนาการอย่างไร
 2. Benefit/Impact for stakeholders ประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • โอกาสการเปิดตลาดใหม่สำหรับ Entreprenuer/Startup
 • นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้เต็มประสิทธิภาพ
 • การปรับตัวหรือบริการใหม่ๆจาก Digital Agency/Consultantcy
 • บทบาทและความรับผิดชอบใหม่ๆของนักพัฒนา Software, Implementor
 • การใช้ประโยชน์จากดาต้าซอสใหม่ๆของ Analyst, Data Scientist
 • ตำแหน่งการจ้างงานใหม่ๆเพื่อรองรับการเติบโตของ Marketing Technology
Impact for New Roles & Responsibilities

  3. Marketing Tech Evolution from Past to Future วิวัฒนาการการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Martech  ที่นักการตลาดต้องพยายามเรียนรู้และลงทุน

Marketing Technology Landscape

Credit : Chiefmartec.com

4. Categories & Definition of Marketing Technology หมวดหมู่ของเครื่องมือ, นิยามการใช้งาน ⁃ Marketing Analytics, Performance Tracking & Attribution
⁃ Cloud/Data Integration Platform
⁃ Business/Customer Intelligence & Data Visualization Technologies
⁃ Conversion Rate Optimization / Experimental / Personalization
⁃ Advertising Technology
⁃ Visitor Identification Software
⁃ Affiliate Marketing & Management
⁃ Loyalty, Advocacy, Gamification
⁃ Content Marketing Tools
⁃ SEO marketing tool
⁃ Social Media Marketing
⁃ Big Major Marketing Cloud Suites

อ่านต่อ : บริษัท Marketing Technology ยอดนิยมในแต่ละประเภท

5. Lesson Learned from Global Tech Stacks.  วิเคราะห์ Marteck Stack (ชุดเครื่องมือ) ขององค์กรระดับโลก

6. Strategize for Marketing Technology Implementation.(Business impact/ROI) องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การ implement Marketing Technology ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด โดยผมได้แบ่งเป็น Factor ที่สำคัญๆดังนี้

Factor1. Define your business objectives ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจให้ชัดเจนเช่นต้องการปรับปรุงคุณภาพ Marketing ทางด้านไหน
Factor2. Convince Top Management to invest in Marketing Tech ชักจูงให้ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าของธุรกิจลงทุนในระบบ
Factor3. Get alignment from all stakeholders การดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านต่างๆ Factor4. Select right vendors/Implementer การเลือกผู้รับงาน implement ให้เหมาะสม
Factor5. Data stack vs Tech Stack  การออกแบบ Data architecture ให้ทันสมัยเพื่อกำหนดทิศทางการออกแบบ Data warehouse ให้เหมาะสม
Factor6. Invest & sustain the training  การลงทุนพัฒนาความรู้พนักงานในด้าน Software as a service และการจ้างบุคคลากรใน Role & Responsibilities ใหม่ๆ
Factor7. Think Iteratively and get quick wins used cases การทำให้เกิด Quickwin หรือผลลัพธ์ที่เห็นผลได้รวดเร็วจากระบบ
Factor8. Preparation to evaluation Tech Investment การวัดผลความคุ้มค่าของเครื่องมือที่ลงทุน สามารถอ่านเรื่องนี้โดยละเอียดที่> การเลือก Marketing Technology ให้เหมาะสม และFactorที่สำคัญต่อการ Implementation ระบบ


ติดต่อขอรับคำปรึกษาด้าน Marketing และ Technology

 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่การวาง Technology Roadmap
 • การเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด
 • การวาง Data Foundation ให้รองรับสเกลของธุรกิจ
 • การ Implement Platform อย่างมีระบบ
 • การทำ Change Management และการติดตามการ Adoption
 • ควบคุมการบริหารโครงการด้วยผู้มีประสบการณ์ตรง
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 2 Projects / เดือน

Email : [email protected]

ติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts