|

งานแถลงข่าว Adobe Summit 2022 – The Digital Experience Conference

Adobe แถลงข่าว Adobe Summit 2022 – The Digital Experience Conference


สรุปความสามารถของ Adobe Experience Cloud ได้แบ่งหมวดหมู่ดังนี้

Adobe-Summit-2022-at-14.01.58
  • หมวดหมู่ Data Insights & Audiences ประกอบไปด้วย Adobe Analytics, Adobe Customer Journey Analytics, Adobe Real-time CDP, Adobe Audience Manager
  • หมวดหมู่ Content & Commerce ประกอบด้วย Adobe Experience Manager, Adobe Commerce
  • หมวดหมู่ Customer Journey ประกอบไปด้วย Adobe Target, Adobe Campaign, Adobe Journey Optimizer, Marketo Engage
  • เครื่องมือจัดการ Workflow คือ Adobe Workfront
Adobe-Summit-2022-at-14.02.11

สำหรับ Corporate Announcement อื่นๆที่ Adobe ประกาศกับสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ ได้แก่

  • Digital Economy Index
  • Unveils Metaverse Ready Playbook
  • Trust (Global Study)
  • AI (Study)

เข้าดู Sessions ต่างๆได้ที่นี่ Adobe Summit 2022 – The Digital Experience Conferenceติดตาม Marketing Tech Thailand ใน Social Media ได้ที่
🔥 Facbook Page : Marketing Tech Thailand
🔥 Facebook Group : Marketing Tech Thailand – Group
📺 Youtube : Marketing Tech Thailand
🌎 Linkedin Group (Global Community) : Marketing Tech Community in Thailand

Similar Posts